25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Град Ниш, Секретаријат за пољопривреду, у складу са Законом о водама, надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.
У циљу професионалне и ефикасне реализације послова везаних за заштиту територије Града Ниша од поплава на водотоцима другог реда, Град Ниш је усвојио Оперативни план одбране од поплава за воде II реда на територији Града Ниша за 2019. годину.
У складу са поменутим планом, завршени су радови на чишћењу и осигурању обале Кнезселског потока и Малчанске реке. Вредност радова 4.643.993,16 динара.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ