28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Расклапање система у почетни положај

Град Ниш, преко  Секретаријата за пољопривреду, према чл. 55. (став 5) Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10, 93/12 и 101/16), надлежан је за спровођење поступака Одбране од поплава на водотоцима II реда на територији Града Ниша.

            Ради што ефикасније одбране од поплава, Град Ниш је ове године набавио, у складу са Законом о Јавним Набавкама, 180 метара система за одбрану од поплава – мобилних брана које ће се користити за одбрану од поплава на територији Града Ниша. Вредност поменутог система је 6.996.000,00 динара са урачунатим ПДВ – ом . Такође, у складу са закљученим уговором, извршена је обука  9 руководилаца система за одбрану од поплава из састава ЈКП “ Наиссус“.