3. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

 

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

У циљу планирања средстава буџета Града Ниша намењених подстицајима инвестиција у пољопривреди, позивају се одгајивачи говеда са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку женских приплодних грла у току 2015. године, да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села.

 Средства      подстицаја      биће      опредељена     за     набавку  квалитетних   (уматичених)

високостеоних  јуница сименталске расе.

Преузми пријаву: Пријава за набавку женских приплодних грла говеда у току 2015. год.

 Број грла за који може да се поднесе пријава  за субвенционисану набавку је од једно до три.

 Право на коришћење подстицајних средстава имаће физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији Града Ниша, са активним статусом у 2015. години и  која испуњавају следеће услове:

–     да поседују најмање три одрасле краве или јунице преко 14 месеци старости,

–     да поседују минимално 0,8 ха обрадиве површине по грлу (власништво, закуп, изјава), и

–     да поседују  објекте који  одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним

      за ову врсту животиња.

 Планирани износ подстицајних средстава за набавку приплодних грла је до 80 % од  износа инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ субвенције је до 200.000,00 динара по грлу.

 На основу исказаних потреба пољопривредних произвођача или на основу расположивих средстава за ове намене расписаће  се конкурс за доделу подстицајних средстава за ове намене.

 Услови коришћења и обавезе корисника подстицајних средстава су:

–          да изврши регистрацију / обнову пољопривредног газдинства у предвиђеном року за обнову истих,

–          да пријави грла која поседује уколико нису пријављена, приликом регистрације / обнове газдинства,

–          да ако је у могућности пријави земљу (обрадиве површине) уколико нису пријављена, приликом регистрације / обнове газдинства,

–          да благовремено обезбеди сопствено учешће за набавку грла,

–          грло/грла за која је добио субвенцију користи строго наменски, да их не отуђује у року од 5 година од дана потписивања Уговора, да прати едукацује (обуке) које организује Управа са сарадницима  као и да омогући Управи да прати развој његовог газдинства у наредном периоду,

–          грло/грла која су предмет овог Уговора негује и одржава у добром здравственом и физичком стању и да их чува у адекватним објектима за смештај,

–          уколико није до сада контактирао надлежну матичну службу са територије града Ниша, то учини како би она увела та грла у евиденцију, као и да достави Управи фотокопију уговора са основном одгајивачком организацијом,

–          наведена грла укршта само у чистој раси, са квалитетним биковима, водећи рачуна да не дође до укрштања у сродству,

–          да по  преузимању грла осигура иста на период од годину дана, и достави Управи фотокопију полисе осигурања за набављена грла, као и да обнавља осигурање за грла која су предмет Уговора у року од 5 година од дана потписивања Уговора,

–          да набављеним грлима обезбеди све неопходне услове смештаја у складу са прихваћеним производним нормама и у складу са нормама Закона о добробити животиња, као и у складу са саветима стручњака Управе,

–          да се најмање 5 година од дана потписивања Уговора бави узгојем говеда,

–          да на основу броја набављених грла мора да увећава своје стадо за исти број грла на годишњем нивоу, у периоду од 5 година,

–          да у случају откидања селекционих маркица одмах обавести стручњаке Управе,

–          да у случају да се од набављених грла добије женско потомство уколико не жели да га задржи да се уз консултацију стручњака Управе оно прво понуди на продају пољопривредним произвођачима са територије града Ниша,

–          уколико у уговореном року дође до појаве болести код грла, након лечења, записника и одобрења ветеринара грло може да се отуђи или шаље на принудно клање при чему је Корисник у обавези да у року од 5 дана  о томе обавести Управу и достави горе наведена документа.

 Ово као и остала права и обавезе Управе и произвођача – корисника субвенције биће регулисане уговором.

             Одгајивачи говеда са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку женских приплодних грла потребно је да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села  најкасније до 02.03.2015. године.

Пријава се  преузима у Управи за пољопривреду и развој села, Кеј Мике Палигорића 18а, где се и предаје,

или можете пријаву преузети са линка који се налази на овој страници.

Детаљније информације могу се добити у Управи, контакт телефон: 018/505-699, 505-692, од 7,30 до 15,30 часова.

Град Ниш

Управа за пољопривреду и развој села

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ