НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

 

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша

У циљу планирања средстава буџета Града Ниша намењених подстицајима инвестиција у пољопривреди, позивају се повртари и цвећари са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку пластеника у току 2015. године, да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села.

Преузми пријаву: Пријава за набавку пластеника у току 2015. год.

Средства подстицаја биће опредељена за набавку и постављање:

– пластеника тунела са/без система за наводњавање и прихрану, на површини од 0,20 hа до 0,50 hа;

– пластеника са/без система за наводњавање и прихрану, на површини од 0,04 hа до 0,20 hа.

Прихватљиви трошкови:

 – Пластеник тунел: Конструкција метална од ¾ цеви, лукови на растојању од 1,5 метар, ширина пластеника 5-6 метара, највиша висина пластеника минимално 2,5 метара, фолија антикапајућа минималне дебљине 120 микрона. Малч фолија: црна или силвер, минималне дебљине 30 микрона. Систем за наводњавање и прихрану у пластенику, пумпа за воду.

– Пластеник: Конструкција дупла, спољашње цеви од минимално ¾, унутрашњи лук од цеви минимално ½, размак између лукова 2 метра са 5 повеза између лукова. Пластеници са чеоним и/или бочним проветравањем мин. висине 3,6 метара и минималне ширине 8 метара, фолија спољашња вишеслојна од минимално 150 микрона, унутрашња од минимално 50 микрона. Систем за наводњавање и прихрану у пластенику, пумпа за воду.

Право на коришћење подстицајних средстава имаће физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава који испуњавају следеће услове:

– да има пребивалиште на територији града Ниша;

– да има регистровано породично пољопривредно газдинство са активним статусом на територији града Ниша;

– да се бави производњом поврћа на отвореном на површини већој од 0,3 ха и/или у затвореном на површини већој од 0,05 ха, и/или има пријављену производњу цвећа;

– да се катастарска парцела на којој се поставља пластеник налази на територији града Ниша;

– да је катастарска парцела на којој се поставља пластеник у власништву подносиоца пријаве, члана газдинства или у закупу од подносиоца пријаве најмање до 2020. године;

– да поседује сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине о инвестиционом улагању за закупљено земљиште у државној својини за постављање пластеника;

– да катастарска парцела има адекватан довод воде;

– да катастарска парцела није оптерећена хипотеком;

– да детаљно опише планирану инвестицију у захтеву који је саставни део јавног позива;

– да по неком другом основу не користи бесповратна подстицајна средства за исту намену.

Планирани износ подстицајних средстава за набавку пластеника је до 70 % од  износа инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ субвенције је до 350.000,00 динара по кориснику.

На основу исказаних потреба пољопривредних произвођача или на основу расположивих средстава за ове намене расписаће  се конкурс за доделу подстицајних средстава за ове намене.

Услови коришћења и обавезе корисника подстицајних средстава су:

– да изврши регистрацију/обнову пољопривредног газдинства у предвиђеном року за обнову истих;

– да ако је у могућности пријави земљу (обрадиве површине) уколико није пријављена, приликом регистрације/обнове газдинства;

– да благовремено обезбеди средства за набавку пластеника;

– пластеник/пластенике за која је добио субвенцију користи строго наменски, да их не отуђује у року од 5 година од дана потписивања Уговора, да прати едукације (обуке) које организује Управа са сарадницима као и да омогући Управи да прати развој његовог газдинства у наредном периоду;

– да по  постављању пластеника исти осигура на период од годину дана и достави Управи фотокопију полисе осигурања за пластеник, као и да обнавља осигурање за пластеник који је предмет Уговора у року од 5 година од дана потписивања Уговора;

– да се најмање 5 година од дана потписивања Уговора бави узгојем поврћа/цвећа;

– да на основу површине под пластеницима мора исте да увећа за исту површину у периоду од 3 године.

Напред наведене као и остале обавезе и права Управе и произвођача – корисника субвенције, биће регулисане уговором.

             Пољопривредни произвођачи са територије Града Ниша који су заинтересовани за набавку пластеника потребно је да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села  најкасније до 13.03.2015. године.

Пријава се  преузима у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а, где се и предаје.

Детаљније информације могу се добити у Управи, контакт телефон: 018/505-699, 505-676, од 8,00 до 15,00 часова.

 

 Град Ниш

Управа за пољопривреду и развој села

 

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ