21. октобра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 –др.закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 320-11-5512/2009-06   од   3.11.2010.   године,  Комисија   за   израду   Годишњег   програма   заштите, уређења   и   коришћења   пољопривредног   земљишта   Града   Ниша,   упућује  Јавни   позив   свим правним и физичким лицима, власницима:

у наставку можете прегледати и преузети целокупан јавни позив:  „Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољоприврфедног земљишта у државној својини на територији Града Ниша за 2016 годину“

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ