29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

 Ј А В Н И   П О З И В

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша  расписује јавни позив за избор  заинтересованог кандидата,  коме ће се уступити на коришћење следећи елементи (делови) линије за прераду воћа у алкохолна пића :

 • Прохромска аутоматска мешалица,
 • Прохромска аутоматска пунилица,
 • Прохромска аутоматска мешалица са вијцима.

 Наведена опрема ће се уступити изабраном кандидату на период од 10 година, без надокнаде.

 Право пријаве има носилац регистрованог пољопоривредног газдинства са територије Града Ниша, који поседује најмање 3 ха под засадом грожђа и воћа у роду и располажу адекватним простором за успостављање  линије за производњу алкохолних пића.

 Обавезе корисника коме се уступају елементи линије за производњу алкохолних пића су да:

 • закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза са Управом за пољопривреду и развој села,
 • у року од године дана успостави функционалност линије,
 • део  радног времена, у минималним трајању од 8 часова  недељно, определи за услужно дестилирање,  без накнаде, за пољопривредне произвођаче  који се баве производњом алкохолних пића са територије Града Ниша,
 • опрему уступљену на коришћење користи наменски и одржава је у исправном  и функционалном стању

 Делови линије за производњу алкохолних пића који су предмет  јавног позива, уступају се на коришћење у виђеном стању.

 Увид у стање елемената  предметне линије и упознавање са спецификацијом опреме се може извршити дана 04.01.2016. у периоду од  10 до 12 часова,  уз претходну  пријаву Управи за  пољопривреду и развој села лично или на телефон 505699 најкасније до 10 часова  истог дана.

 Заинтересовани кандидати су уз пријаву, дужни да доставе:

 1. Потврду о активном статусу пољопривредног газдинства
 2. Извод из трезора са спецификацијом земљишта и култура

 Критеријуми  за избор корисника  за уступање на коришћење елемената  линије за производњу алкохолних пића су:

 • да подносилац пријаве јесте носилац регистрованог пољопривредног газдинства са територије Града Ниша,
 • да подносилац пријаве јесте произвођач воћа
 • да располаже адекватним објектом са простором за успостављање линије за производњу алкохолних пића,

 Пријава  по овом јавном позиву, доставља се затвореној коверти на адресу Управе за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш, најкасније до 15 и 30 часова 05.01.2016. године.

                                                                                               

НАЧЕЛНИК

                                                                                       Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ