4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса“ број  10-932/2015 од 29.05.2015. године, Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује:

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку  оваца, коза и свиња

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији града Ниша и  активним статусом, под условом да  немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша.

 

Специфични критеријуми које корисници треба да испуњавају су:

– да пољопривредна газдинства поседују најмање 20 одраслих оваца и располажу са минимално 0,15 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу или најмање 15 одраслих коза и располажу са минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу или најмање  5 одрасле крмаче и назимице и располажу са минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу, у власништву;

– да поседују  објекте који  одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња и

– да набављају грла старости од 6 до 24 месеца.

Износ подстицајних средстава за набавку грла је 70 % од  износа инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ је до 150.000,00 динара по кориснику.

Потребна документација и други услови за доделу и коришћење средстава дефинисани су Решењем о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса“ путем набавке оваца, коза и свиња.

Конкурсни образац и наведено Решење о утврђивању критеријума може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

П р е у з м и  конкурсни образац:

П р е у з м и – Општи и специфични критеријуми за кориснике:

Конкурсни образац са пратећом документацијом потребно је доставити лично Управи за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на сајту Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com .

Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а, или на телефон 018/505-699.

Број: 10 – 1054/ 2015

У Нишу, 19.06.2015.

 УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА     

                                                                    Н А Ч Е Л Н И К

Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ