29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину (број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године) и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицијe „Набавка нових пчелињих друштава„ и „Набавка опреме за пчеларство“ (број 10-933/2015 од 29.05.2015. године),

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

 К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава за

набавку  пчелињих друштава и опреме за пчеларство

– П р е у з м и  – Kонкурсни образац: 

– П р е у з м и – Општи и специфични критеријуми за кориснике:

  Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији Града Ниша и  активним статусом, под условом да  немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша.

Специфични критеријуми које корисници треба да испуњавају су:

–               да пољопривредна газдинства имају минимално 15 кошница и

–               поседовање минималне техничке опремљености за производњу меда.

Износ подстицајних средстава за инвестицијe „Набавка нових пчелињих друштава„ и „Набавка опреме за пчеларство“ је 50 % од  износа инвестиције без ПДВ-а. Минимални износ подстицајних средстава по кориснику је 20.000,00 динарa, а максимални износ је 70.000,00 динара по кориснику.

 Потребна документација и други услови за доделу и коришћење средстава дефинисани су Решењем о  утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестиције „Набавка нових пчелињих друштава„ и „Набавка опреме за пчеларство“ (број  10-933/2015 од 29.05.2015. године).

 Конкурсни образац и наведено Решење о утврђивању критеријума може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

 Конкурсни образац са пратећом документацијом потребно је доставити лично Управи за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

 Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на сајту Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com .

– П р е у з м и  конкурсни образац: 

– П р е у з м и – Општи и специфични критеријуми за кориснике:

 Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а, или на телефон 018/505-699.

Број: 10 – 1233/ 2015

У Нишу, 17.7.2015.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                                                                                                                                                                                           Н А Ч Е Л Н И К

 Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ