НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу Решења о утврђивању критеријума за  доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству број 10-599/2014 од 23.04.2014.године,

Управа за пољопривреду и развој села дана 16.05. 2014. расписује

 

 К О Н К У Р С

за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству

 и свињарству кроз набавку квалитетних мушких приплодних грла

 

Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству реализоваће се кроз доделу средстава за набавку квалитетних уматичених (са педигреом) мушких приплодних грла.

Право коришћења средстава имају носиоци или чланови комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији Града Ниша и активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације (“Сл.гласник РС“ бр. 17/13) и то  за:

1. Набавку квалитетних мушких приплодних грла у овчарству – сврљишког соја праменке или виртемберг расе оваца, за кориснике који поседују најмање 15 одраслих оваца и располажу са минимално 0,15 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња. По овом програму је могуће набавити максимално два грла.

2. Набавку квалитетних мушких приплодних грла у козарству – балканске или алпино расе, за кориснике који поседују најмање 10 одраслих коза и располажу са минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња. По овом програму је могуће набавити максимално два грла.

3. Набавку квалитетних мушких приплодног грла у свињарству – расе велики јоркшир, ландрас, пијетрен, дурок или хемшир, моравка, ресавка, мангулица за кориснике који поседују најмање 3 одрасле крмаче и назимице и располажу са минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња. По овом програму је могуће набавити максимално једно грло.

Набавка квалитетних уматичених мушких приплодних грла у овчарству, козарству и свињарству субвенционисаће се са  50 % од укупног износа инвестиције, а максимални износ субвенције по набављеном грлу износи 20.000,00 динара.

Захтев за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству подноси  се Управи за пољопривреду и развој села.

Уз захтев се прилаже:

–       предрачун или рачун за све програмске области;

–       извод из регистра пољопривредних газдинстава које издаје Управа за трезор о подацима о пољопривредном газдинству, сточном фонду и структури биљне производње.

Захтев за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству може  да се преузме у просторијама Управе за пољопривреду и развој села града Ниша, Кеј Мике Палигорића 18а, где се и доставља лично,  заједно са осталом документацијом.

Конкурс ће трајати до утрошка средстава, а најдаље до 05.11.2014. године.  

Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а или на телефон 018/505-676.

             

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ