НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу Одлуке Управног одбора Фонда за развој пољопривреде о обезбеђивању средстава за бр. 10-33/2013-136 од 19.04.2013. године и Критеријума за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству кроз набавку квалитетних мушких приплодних грла број 10-33/2013-278 од 15.08.2013. године Управа за пољопривреду и развој села расписује

 

К О Н К У Р С

за доделу средстава за унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству кроз набавку квалитетних мушких приплодних грла

 

Унапређење расног састава у овчарству, козарству и свињарству реализоваће се кроз доделу средстава за набавку квалитетних уматичених (са педигреом) мушких приплодних грла.

Право коришћења средстава имају носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са подручја града Ниша, чија се пољопривредна имовина (земљиште, објекти и друге непокретности) налазе на територији града Ниша.

 

Програм 1. Набавка квалитетног мушког приплодног грла у овчарству – сврљишког соја праменке или виртемберг расе оваца, за кориснике који поседују најмање 15 одраслих оваца и располажу са минимално 0,15 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња. По овом програму је могуће набавити максимално једно грло. Максимални износ одобрених средстава је до 20.000,00 динара.

Програм 2. Набавка квалитетног мушког приплодног грла у козарству – балканске или алпино расе, за кориснике који поседују најмање 10 одраслих коза и располажу са минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња. По овом програму је могуће набавити максимално једно грло. Максимални износ одобрених средстава је до 20.000,00 динара.

Програм  3.  Набавка квалитетног мушког приплодног грла у свињарству – расе велики јоркшир, ландрас, пијетрен, дурок, хемшир, моравка, ресавка, мангулица за кориснике који поседују најмање 3 одрасле крмаче и назимице и располажу са минимално 0,10 ха обрадиве површине по грлу, у власништву или у закупу и објекте који одговарају минималним техничким стандардима предвиђеним за ову врсту животиња. По овом програму је могуће набавити максимално једно грло. Максимални износ одобрених средстава је до 20.000,00 динара.

 

Износ субвенције за сва три програма је до 50 % од укупног износа инвестиције, а максимално до износа који је предвиђен за сваку програмску област.

 

Конкурсна документација:

– пријава,

– профактура / предрачун за све програмске области,

– фотокопија потврде о регистрацији / активном статусу газдинства за 2013. годину,

– фотокопија личне карте.

– фотокопија картице текућег рачуна банке,

– извод из Управе за трезор о сточном фонду (овце, козе и свиње),

– извод из Управе за трезор о биљној производњи (житарице и крмно биље).

Конкурсна пријава са Критеријумима може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурсну пријаву са пратећом документацијом потребно је доставити лично Управи за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш

Конкурс ће трајати до утрошка средстава, а најдаље до 01.11.2013. године.

Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а или на телефон 018/505-676.

 

              

 

                          УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ