27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, на основу критеријума и програма рада Фонда за развој пољопривреде,  расписала је конкурс за коришћење средстава за развој руралне економије у 2012. години.

Средства из Фонда суфинансираће се унапређење сточарске и млекарске производње, воћарско-виноградарске и подрумарске производње, повртарске производње, непољопривредних и других економских активности у  руралном подручју.

Конкурсом су предвиђени посебни програми за унапређење сточарске, воћарско-виноградарске и  повртарске производње за носиоце регистрованих пољопривредних газдинства са местом пребивалишта на сеоском подручју града Ниша, млађих од 45 година у моменту подношења пријаве.

Све додатне информације се могу добити у Управи за пољопривреду и развој села, Улица Лесковачка 4а, телефон 290 242 и на следећим линковима.

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ НА TЕРИТОРИЈИ ГРАДА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Пријава за пројектне активности „НАШ БИЗНИС“

Пријава за пројектне активности „МОЈ БИЗНИС“

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ