28. јануара 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Кречно легло је обољење које је проузроковано гљивицом „Ascosphera apis, која доводи до угинућа радиличког и трутовског легла. То је хетероталична гљивица, тј. има способност да ствара и мушки и женски мицелијум, који формирају антеридије и оогоније, а спајањем полова стварају се фруктификациони органи у виду округлих циста који садрже споре. Споре су невероватно виталне и отпорне на дејство паре сумпор диоксида, али и формалдехида. У мумифицираним лешевима ларви, оне остају живе и после 15 година.

За настанак обољења поред специфичног узрочника, веома значајну улогу имају и неспецифични фактори, у првом реду повећана влажност у кошници, прехлађено легло и др. Све ово може довести до тога да обољење може бити присутно и неколико година, што се објашњава чињеницом да гљивице преживљавају у средњем цреву пчеле и у меду. Болест се преноси преко хранитељица, негом и исхраном легла и преко површине тела. Инфекција захвата легло у свим стадијумима развоја и у почетку инфекције прво обољевају трутовске ларве, а касније радиличке. Појава ове болести је са пролећа па до краја лета и спорадично се јавља на пар заједница на пчелињаку. Ова болест је упорна и зато и тешко излечива.

Терапија

Кречно легло се веома тешко сузбија. Од великог је значаја  уочити присуство Ascosphera apis у самом почетку инфекције пчелињег легла, када је захваћен мали део пчелињег друштва. Мере за сузбијање ове болести су најефикасније у периоду раног развитка. Болест се најбоље сузбија биолошким мерама, тј. држањем јаких пчелињих заједница, сужавањем плодишта, утопљавањем кошница, прехрањивањем пчела и заменом матице. Нападнута пчелиња друштва треба у три наврата  у размаку од 2 дана прихрањивати шећерно-медним сирупом уз додатак витамина С, у количинама од 250 мл. На овај начин се подстиче нагон пчела за уклањањем угинулих ларви и повећава резистентност ларви на „Ascosphera apis“.

У тежим случајевима инфекције неопходно је заменити матицу, пчеле пренети у нову кошницу, а стару кошницу темељно очистити и дезинфиковати. Саће са болесним леглом спалити или претопити, а такође спалити и све отпатке из кошнице.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ