4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Циљ сушења је да се зрну кукуруза смањи влагa на потребан ниво за латентни живот семена. Из тог разлога сушење има значајну улогу у складиштењу кукуруза , нарочито ако је влага у зрну изнад 30%. Начин сушења зависи од намене зрна. Ако се зрно користи за исхрану, сушењем се мора очувати хранљива вредност зрна. Ако се зрно користи за семенски материјал, тада се води рачуна да не дође до оштећења клице што би смањило клијавост семена. Сушење незагрејаним ваздухом се обавља у подним складиштима или са доње стране ћелије силоса. Вентилаторима се убацује ваздух кроз перфориране цеви у подним складиштима или са доње стране ћелије силоса. Суви ваздух пролази кроз масу влажних зрна, преузима водену пару која испарава из зрна.

Сушење кукуруза загрејаним ваздухом врши се у сушарама разних типова. Пре пријема кукуруза у складишта, узимају се узорци за одрђивање садржаја влаге, лома зрна и осталих примеса, ради разврставања. Кукуруз са повећаном влагом у зрну се најпре чисти аспираторима великог капацитета, а потом иде на сушење. Обично се сушење обавља двофазно. У првој фази суши се на температури од 1200-1300 С, када се влага своди на 180-200С. Потребно је да топло зрно затим одлежи 6 сати да би се постигло изједначавање влаге. У другој фази зрно се суши на температури од 800С до постизања садржаја влаге у граници  13,5-14 %. Након хлађења, чишћења од ситног лома и плевица, осушено зрно се складишти. Због високих температура током сушења, често долази до лома зрна што погодује развоју складишних штеточина. Зато се ускладиштени кукуруз мора редовно контролисати, а то подразумева узимање узорака, мерење температуре и садржај влаге и редовну проверу присутности штеточина. Обиласком пољопривредних произвођача  ратара на територији Града Ниша  примећено је да  све више у производњи користе хибриди за бербу у зрну, управо због лакшег и сигурнијег чувања кукуруза.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ