27. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Затворено легло увек има позитиван утицај на искоришћење паше јер представља извор младих пчела и не захтева посебну бригу пчела.

Велика количина отвореног легла током паше, напротив, битно делује на смањење приноса, јер ангажује велики број пчела за одржавање температуре и влажности, као и исхрану ларви. Зато је пожељно да је отвореног легла што мање.

Крањска раса пчела овај проблем успешно решава тако што донети нектар најпре распоређује у плодишном делу гнезда, а тек онда у медиште. Тако се врши смањење простора за легло, матица се блокира, а количина отвореног легла смањује.

Средњеруска раса пчела, без обзира на обиље празних ћелија у плодишту, нектар одлаже искључиво у медишту, тако да матица има могућност максималног полагања јаја, што умањује искоришћење паше.

И поред поменуте позитивне особине наше расе пчела, неки пчелари теже да још више смање количину отвореног легла. То се најефикасније може остварити одузимањем матице из производног друштва уочи главне паше, али то није добро, јер је доказано да обезматичено друштво знатно смањује унос нектара и полена. Због слабљења друштва, и искоришћење следећих паша биће умањено. Затварање матице у кавез на дуже време је штетно, јер она после боравка у таквим (неприродним) условима смањује своју продуктивност и то 54% за 5 дана, а 88% за 10 дана.

За евентуално остваривање идеје смањивања отвореног легла током паше, преостаје изоловање матице у мали одељак кошнице (са неколико рамова) или њено затварање у изолатор са матичном решетком. Тако је матица стално присутна, али је због скученог простора интензитет лежења знатно умањен. Време изолације зависи од карактера паше. Ако је краткотрајна (до 10 дана), а после ње се дуго не очекује нека друга паша, матицу треба изоловати недељу дана пре паше. Ако је паша дуготрајна (нпр. 30 дана), треба је изоловати у другој половини паше. Ако то урадимо почетком паше, принос ће бити увећан само у првој половини паше, док ће у другој бити знатно смањен. Најзад, ако после паше следе још једна или две следеће, штетно је вршити изолацију. У јакој паши изолацију уопште не треба вршити, јер је легло блокирано нектаром.

Леон Борнус (Пољска) тврди да је пчелиње друштво оптимално припремљено за главну пашу ако у свом саставу има: 15% излетница, 40% младих (кућних) пчела, 35% затвореног легла и 10% отвореног легла. Такав однос легла потврђује наше напред описане ставове. Што се тиче односа пчела (скоро 3 пута више кућних од броја излетница), то важи за обилну (главну) пашу при којој је прерада нектара тежи посао од његовог доношења. При умереној (тихој) паши, кад свака излетница која доноси нектар учествује и у његовој преради, тај однос се мења у корист излетница.

Вентилација кошнице

У нектару који пчеле донесу често има и више од 50% воде. Ако се она брзо не одстрани и концентрација шећера тиме не повећа, почеће превирање и закишељавање нектара у ћелијама. Пчеле то не дозвољавају, већ вентилацијом и другим механизмима смањују количину воде. Више од 50% воде одстрани се за првих 24 сата од доношења нектара. За добијање 1 кг меда одстрани се 2 литра воде за 24 сата. То је огроман напор где се ангажује много пчела. Пчелар треба да помогне пчелама омогућујући добру вентилацију кошнице. То се постиже отварањем свих лета, вентилационих отвора, узајамним помицањем суседних наставака, подметањем танких плочица у угловима, чиме се, између осталог, спречава и ројидба. Преузето са http://spos.info/rad/pismo-pcelarima-za-maj/

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ