НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Под негом воћака након садње подразумевамо низ агротехничких и помотехничких мера како би створили најповољније услове за раст и родност воћака.

Од агротехничких мера најважније су:

     • одржавање земљишта;
     • ђубрење;
     • наводњавање.

Од помотехничких мера најважније су:

 • резидба;
 • прекалемљивање;
 • подмлађивање.

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕМЉИШТАЦиљ одржавања земљишта је стварање оптималних услова за развој кореновог система а успоставља се повољан водни, ваздушни и топлотни режим земљишта.

НАЧИНИ ОДРЖАВАЊА ЗЕМЉИШТА
У пракси  се најчешће примењују:

 1. чиста обрада (јалови угар);
 2. међуредно затрављивање а у реду обрада;
 3. гајење подкултура.

Чиста обрада (јалови угар) је најчешћи вид одржавања земљишта у воћњаку. Карактеристично за овај начин одржавања је да трeба избегавати прикључне машине које доводе до сабијања земљишта (тешке тањираче, фрезе). Треба користити прикључне машине које подривају земљиште а по могућству да поседују могућност агрегатирања са одређеним депозиторима како би се у једном проходу унеле и потребне количине ђубрива. За ову намену се користе различите варијанте чизел плугова.

У новије време све чешће се примењује међуредно затрављивање а у реду обрада као начин одржавања земљишта. Недостатак оваквог начина одржавања је што је условљен наводњавањем.

Гајење подкултура у младим засадима није ретка појава. Ако се определимо за овакав вид одржавања земљишта морамо водити рачуна о културама које ћемо гајити. Препоручује се гајење легуминоза.

ЂУБРЕЊЕ ВОЋАКА – За правилан развој воћака а касније и добру родност непходана је и оптимална количина пјединих елемената у земљишту (макро и микро елементи). У случају њиховог недостатка директним уношењем у земљиште различитих формулација минералних ђубрива врши се њихово обезбеђење. Постоје више начина ђубрења:

 • основно ђубрење;
 • различити начини прихрањивања.

Најважнији макро елементи од којих зависи успешно гајење воћака су: Азот (N), Фосфр (P), Калијум (К), Магнезијум (Mg), Калцијум(Ca). Најважнији микро елементи су: Бор (B), Манган (Mn), Гвожђе (Fe), Бакар (Cu), Цинк (Zn).

Азот има веома важну улогу у вегетативном развоју биљке, битно утиче на развој генеративних органа. Од фосвора зависи директна деферцијација родних елемената. Садржај калијума директно утиче на боју (обојеност) плодова. Магнезијум је саставни део хлорофила. Калцијум је неопходан елемент за изградњу ћелијских зидова у ткивима, органима биљке.

Недостатак микроелемената такође изазива различите физиолошке поремећаје у развоју биљака. Поремећаји се манифестују у виду различитих хлороза.

НАВОДЊАВАЊЕ –Наводњавање се примењује као обавезна мера у воћарским рејонима где годишња количина падавина не прелази преко 600 мм. Такође је обавезна мера ако се воћњак подиже на песковите или ветровите терене.

Наводњавањем се постижу реовни и високи приноси. За наводњавање се користе:

 • систем кап по кап;
 • микро распрскивачи;
 • порозне траке.

За успешно наводњавање неопходно је знати колики је проценат влаге у земљишту (PVK – пољски водни капацитет). Такође приликом наводњавања може се вршити и ђубрење-фертиригација.

Младе засађене биљке треба у пролеће залити са по 10 литара  воде и још 2-3 пута  током године у најсушнијим периодима.

Најкритичније фазе у развоју воћака када треба интервенисати наводњавањем:

 • фаза цветања;
 • фаза развитка плода;
 • фаза време јулског опадања плодова.
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ