4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Сликано на газдинству Славољуба Антића у Палиграцу "Саднице ораха након садње"

Нега воћњака након садње подразумева низ агротехничких мера. Најважније агротехниче мере у првој години након садње су:

  1. Обрада земљишта;
  2. Заштита од болести и штеточина;
  3. Резидба и формирање узгојног облика;
  4. Инсталирање система за наводњавање;
  5. Инсталирање система заштите од града;
  6. Засењивање и заштита од високих температура;
  7. Ђубрење.

Обрада земљишта – Под обрадом земљишта се подразумева обрада и у реду и међуредна обрада. Земљиште у младом засаду током прве године треба одржавати стално у растреситом стању. То се постиже култивирањем у више наврата током вегетације. Ова мера је посебно важна у првој години у засадима где не постоје услови за наводњавање. Одржавањем површинског слоја земљишта у растреситом стању спречава се губљење влаге.

Сликано на газдинству Славољуба Антића у Палиграцу "Воћњак ораха у роду"

Заштита од болести и штеточина – У зависности од временских услова који погодују развоју патогена током вегетације треба благовремено спроводити заштиту. Посебно треба обратити пажњу на штете које могу да изазову глодари (зечеви и мишеви). Последице могу бити катастофалне. Заштита може бити физичка (обавијање садница различитим материјалима) и хемијска, третирањем тј. премазивањем одређеним препаратима. Најпрактичније је премазивање ужеглим масноћама. На тржишту постоје и препарати који могу да се користе у ову сврху.

Резидба – формирање узгојних облика. Током вегетације у првој години треба у више наврата применити различите мере од ровашења до повијања и савијања, односно уклањања ластара, а све у циљу формирања жељеног узгојног облика. Уколико произвођач није сигуран потребно је консултовати стручно лице.

Инсталирање система за наводњавање – У засадима у којима планирамо наводњавање са инсталирањем система треба кренути одмах након садње. Најчешће је у примени систем кап по кап.

Инсталирање система за заштиту од града – Као и предходна и ова мера, уколико је планирана, треба је реализовати одмах након саднње. Град на младим биљкама може да нанесе несагледиве последице. У зависности од интензитета може доћи и до тоталне штете у младом засаду.

Засењивање – Током лета све су израженије високе температуре. Једини начин заштите у младим засадима воћа и винове лозе је постављање мреже за засењивање. Уколико се постави противградна мрежа, она такође може имати и улогу заштите од последица насталих под утицајем високих температура. На тржишту постоје мреже које се користе за ову намену.

Ђубрење и прихрањивање – У зависности од самог развоја воћака током вегетације, неопходно је радити меру ђубрење. Ђубрење се може применити на различите начине. Најчешће се користи  (примењује) уношење ђубрива око воћака или фолијарн а прихрана. Фолијарно се ђубриво уноси третирањем водорастопивим ђубривима преко зелене масе. Овај начин се примењује када су биљке у интензивном порасту или да би се извршила нека интервенција.

Зоран Душановић дипл.инг.пољ.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ