НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

О П Е Р А Т И В Н И   П Л А Н одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2016. годину

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број 30/10; 93/12), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11),

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, (бр.02-07-766/2 од 26.2.2016. године),

Градско веће Града Ниша, на седници од ________.2016.године, донело је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА

ЗА 2016. ГОДИНУ

У наставку можете преузети и погледати документ у целости: ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ