27. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Обавештавамо све пољопривредне произвођаче да је МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
Расписало
К О Н К У Р С
за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2013. години на територији Републике Србије осим на територији аутономних покрајина

Право на коришћење средстава под условима утврђеним овим конкурсом имају корисници средстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) установа и друго правно лице (средња и виша пољопривредна школа, манастир, црква и задужбина, у даљем тексту: Установа);
3) привредно друштво (микро, мало и средње правно лице), предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга (у даљем тексту: Предузеће).

У даљем тексту можете преузети оригинал КОНКУРСА и ПРИЈАВЕ за физичка лица и ПРИЈАВУ за установу или привредно друштво:

КОНКУРС опрема за наводњавање
Пријава за физичка лица
Пријава за Установу и привредно друштво

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ