28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

             Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурса  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017. годину закључно са 20.04.2017. године.

            Средства у износу од 12.400.000 динара која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2017.  годину, број 363-6/2017-03 од 17.03.2017. године, планирана за реализацију мере „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ су  у оквиру  Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017. године  расподељена,  односно одобрена подносиоцима захтева који испуњавају услове Конкурса,  закључно са захтевом број 10-17- 307/2017  од 13.04.2017. године.

            За све остале мере у оквиру Конкурса  за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2017. годину број 863/2017-01 од 22.03.2017. годину пријем захтева је у току.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ