30. септембра 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Обуставља се даљи пријем захтева за меру „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018. године закључно са 07.06.2018. године.

 Средства у износу од 25.500.000,00 динара,  која су Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2018. годину број 423-5/2018-03 од 30.03.2018. године планирана за реализацију мере „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинастава“ су у оквиру  Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018.године, у потпуности расподељена.

            За све остале мере у оквиру Конкурсa за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2018. годину, број 1461/2018-01  од 26.04.2018.године пријем захтева је у току.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ