НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Број: 10 – 371 /2012

Датум: 15.05. 2012

КОНКУРС ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА  ЗА

РАЗВОЈ  РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕУ ТОКУ 2012. ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  КОНКУРСНЕ ПРИЈАВЕ

СА ПРАТЕЋОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПРОДУЖЕН ЈЕ ДО

25.05.2012. ГОДИНЕ

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУИ РАЗВОЈ СЕЛА

НАЧЕЛНИК

Александра Брзаковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ