4. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
  1. Процедура за избор општинских инструктора

Објављивање конкурса

Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата објављује Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) у средствима јавног информисања 1. јуна 2012. године. Пописна комисија објaвљује конкурс у локалним средствима јавног информисања и истиче текст конкурса на просторијама пописне комисије и на другим јавним местима.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а)     Држављанин Републике Србије;

б)     Најмање 18 година (пунолетно лице);

в)     Стечено најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;

г)      Добро познаје терен (да станује или ради на територији општине за коју се пријављује за општинског инструктора);

д)     Против кандидата није покренута истрага и није подигнута оптужница.

Предност при избору имаће кандидати:

а)     који поседују диплому о стеченом образовању из области пољопривреде;

б)     који су учествововали у Попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године или у другим статистичким истраживањима Завода у последње три године.

Подразумева се да пријављени кандидат познаје рад на рачунару.

Начин пријављивања

Кандидати се пријављују искључиво преко веб-сајта Завода (www.stat.gov.rs), попуњавањем електронске пријаве за учешће у Попису пољопривреде 2012. (у даљем тексту: Попис). Кандидати се пријављују за општину на којој станују − живе. Изузетно, запослени у општинској управи и запослени у станицама Пољопривредне саветодавне и стручне службе (ПССС) који станују у једној а раде у другој општини – могу да конкуришу за инструкторе у општини у којој раде.

Уколико кандидат има проблема са попуњавањем електронске пријаве може се

информисати путем следећих бројева телефона: 011/2412-443 и 011/2412-922 локал 378.

Термин за пријављивање кандидата: од 1. јуна до 30. јуна 2012. године.

ПРИЈАВИТЕ СЕ ОВДЕ ЗА ОПШТИНСКОГ ИНСТРУКТОРА

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ