25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу уговора о јавној набавци едукација из области пољопривреде и руралног развоја, између уговoрних страна,           ГРАД НИШ и „ACADEMIA EDUCATIVA“ из Београда, број 404-1/56У-2019-28 – Едукација из области пољопривреде и руралног развоја од 01.10.2019. године, спроведена је едукација за пољопривреднике.

            Град Ниш, Секретаријат за пољопривреду Градске управе града Ниша у сарадњи са установом за образовање одраслих “Academia Educativa” из Београда, организовао је едукацију за пољопривреднике, кроз сет стручних предавања из области пољопривредне производње, прераде, екологије у пољопривреди и непољопривредних делатности у руралном подручју, у периоду октобар-новембар 2019. Године,

            Секретаријат за пољопривреду Градске управе града Ниша обезбедио је адекватан простор за учеснике едукације/индивидуалне и удружене пољопривреднике и друге учеснике из агро сектора, и то за одређене термине у просторијама  ГУ Града Ниша (Скупштинска сала) и Нишком  културном центру.

            У складу са обавезама из уговора/понуде, Секретаријат за пољопривреду ГУ Града Ниша у сарадњи са пружаоцем услуге, извршио је позивање учесника едукације, и то писменим путем/обавешетење са агендом и путем телефонског позива. 

            Еудкација је спровредена током октобра и новембра месеца 2019. године, односно 26. и 27. октобра и 02.,03. и 09. новембра 2019. године (викенд дани).

            Програм спроведене едукације дат је у табеларном приказу:

ТЕМА Датум Предавач
Исхрана и заштита биља у заштићеном простору  (парадајз, салата, краставац)26.10.Др Милић Војиновић
Технологија гајења кукуруза и луцерке (избор хибрида и заштита)26.10. Др Милић Војиновић
Наводњавање коштичавог воћа27.10.Др Братислав Ћирковић
Клиничка слика, симптоми за сузбијање кречног легла и варое27.10. Др Казимир Матовић
Унапређење пословања пољопривредних газдинстава02.11.Др Братислав Пешић
Агро-еколошке мере, развој органске производње02.11. Др Братислав Пешић
Технологија производње сточне хране03.11. Др Братислав Пешић
Исхрана млечних преживара и хигијена млека03.11. Др Братислав Пешић
Заштита животне средине од загађења из пољопривреде09.11. Др Небојша Златковић
Рурални туризам и унапређење туристичких капацитета на газдинствима09.11.Др Небојша Златковић

            Едукацијама је присуствовало преко 200 индивидуалних и /или  удружених пољопривредника и других сарадника Секретаријата за пољопривреду ГУ града, као и представника самог секретаријата.

            Наиме, дана 26.10. 2019. године на едукацији по темама „Исхрана и заштита биља у заштићеном простору  (парадајз, салата, краставац) и Технологија гајења кукуруза и луцерке (избор хибрида и заштита)“ био је присутан 61 учесник исте, дана 27.10.2019. године, едукацији по темама „Наводњавање коштичавог воћа и  Клиничка слика, симптоми за сузбијање кречног легла и варое“ присуствовало је 54 учесника, дана 02.11.2019. године, едукацији по темама „Унапређење пословања пољопривредних газдинстава и Агро-еколошке мере, развој органске производње“, била су присутна 33 учесника, дана 03.11.2019. године, едукацији по темама „Технологија производње сточне хране и  Исхрана млечних преживара и хигијена млека“, била су присутна 49 учесника, као и дана 09.11.2019. године, на едукацији по темама „Заштита животне средине од загађења из пољопривреде и Рурални туризам и унапређење туристичких капацитета на газдинствима“  присуствовао је 31 учесник.

            Пружалац услуге обезбедио је квалитетан материјал у виду PowerPoint презентације по свим темама програма едукације и стручна лица која су спровела едукацију и пружала одговоре заинтересованим учесницима.

            Запажена је интерактиваност на спроведеним едукацијама, нарочито по темама из области пчеларства и руралног туризма.

            Доказ о спроведеној едукацији су фоторгафије са догађаја и листе присутности.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ