28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник РС“ број . 30/10, 93/12 и 101/16), члана 3. Одлукe о приступању и изради Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда („Службени лист Града Ниша“ број 39/11), Секретаријат за пољопривреду израдио је предлог  Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2017. годину.

По прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „СРБИЈАВОДЕ“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш, (бр. 02-07-859/2 од 23.2.2017.), Градско веће Града Ниша, на седници од 03.03.2017. године, донело је ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ број 271-18/2017 – 03 и исти је објављн у Службеном  листу Града Ниша број 15.

У складу са поменутим планом, у наредном периоду извшиће се чишћење речних водотокова у дужини од 3.000,00 метара. Радови ће се изевести након завршетка  законских  предвиђенихј процедура.

САНАЦИЈА АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

Дана 15.03.2017. год. стручна служба Секретаријата за пољопривреду, обишла је  атарске путеве на територији ГО Црвени Крст достављене као приоритетне за уређење истих. Том приликом обиђене су тринаест локација у следећим селима: Веле Поље, Доња Трнава,  Суповац,  Берчинац,  Вртиште,  Палиграце,  Горњи Комрен,  Рујник и  Поповац у укупној дужини од 19.230 метара. У зависности од приоритета и стања поменутих атарских путева, као и предвиђених средстава, извшиће се санација одређених атарских путева.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ