27. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Пиревина је вишегодишњи коров из породице трава Poacea и често се налази на орницама и у вишегодишњим  засадима. Коренов систем је састављен од ризома који су највећим делом смештени на дубини од 10 см. На збијеним земљиштима ризоми се налазе плиће чак избијају на површину и озелењавају. Ризоми пиревине имају јако велику регенеративну моћ јер се на сваком чланку налази се по један пупољак. Пупољци су отпорни на екстремне спољне чиниоце и  зато се лако шири и потискује друге врсте. Стабло је усправно и чланковито висине до 110 см. Листови су широки лиснати и линеарни, а цваст је растресити клас. Плод је крупа размножава се вегетативно и генеративно, с тим што је вегетативни начин заступљенији. Као јако заступљен коров уништава се на више начина, превентивним мерама/ плодоред са већим учешћем крмног биља ради изнуривања ризома, затим механичким мерама исушивање ризома током лета и измрзавање ризома током зиме, а треба напоменути да било какво сецкање ризома је контрапродуктивно и ту меру треба избегавати. Хемијске мере се огледају у третирању  хербицидима, и то на стрништима треба користити препарате на бази глифосата/развијена лисна маса, а у кукурузу се примењује EPTC+dihlormid уз обавезну инкорпорацију.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ