7. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
План руралног развоја Нишавског округа је стратешко планско-програмски документ
План руралног развоја Нишавског округа је стратешко планско-програмски документ
План руралног развоја Нишавског округа је стратешко планско-програмски документ

Град Ниш је препознао потребу прилагођавања сопственог програма руралног развоја систему планирања развоја какав се примењује у ЕУ, па је због тога одлучила да изради „План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021”.   Сама израда овог стратешког документа је подразумевала међуопштинску и међусекторску сарадњу општина  Алексинац, Дољевац, Гаџин Хан, Сврљиг, Мерошина, Ражањ и Сокобања. Овај план нису припремали само стручњаци, већ су били укључени појединци односно сви заинтересирани локални носоци развоја из приватног, јавног или цивилног сектора на подручју Нишавског округа.

План руралног развоја Нишавског округа је стратешко планско-програмски документ и средство за ефикасније и успешније управљање развојем пољопривредом и руралних подручја Нишавског округа. То је иначе уобичајен инструмент који се користи у Европској унији како би унапредио регионални  развој. Овај план је један од развојних докумената Нишавског округа који би требало да одреди шта би  све следећих десет година требало учинити како би живот у  селима Нишавског округа био бољи и лакши.

Уверени смо да ће се предложени програми и њихово спровођење остваривати у заједничкој координацији свих заинтересованих страна, па се надамо да ће предложене активности бити од највећег значаја свим читаоцима овог документа да развију своје пројекте и програме.

План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 можете пронаћи овде.>>>

План руралног развоја Нишавског округа 2012-2021

У настојању да што јасније прикажемо правац будућих реформи пољопривредног сектора на националном нивоу, а у склопу спољних и унутрашњих изазова са којима се он суочава,  представљамо Вам стратешки документ „Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014 –2024.године“  које је израдило Министарство пољопривреде и заштите животне средине и који можете пронаћи овде.>>>

Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014 –2024.године“

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ