29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Потребе у силажи на годишњем нивоу за одређене врсте животиња:

крава музара … 5,0 тона,

јуница ………….. 2,6 тона,

јунад у тову …… 1,8 тона,

овца ……………… 0,6 тона

Пример: За газдинство које поседује сточни фонд:  краве 10 грла, јунице 3 грла, јунад  4 грла и овце 30 грла,  потребна је следећа количина силаже:

  • краве 10 x 5,0 тона = 50 тона
  • јунице 3 x 2,6 тона = 7,8 тона
  • јунад  4 x 1,8 тона  = 7,2 тоне
  • овце 30 x 0,6 тона = 18 тона
  • укупно …………..        83 тона

83 + 10% (губици) = 91,3 тона

Просечна маса силаже по м3 је 650 килограма

Запремина објекта за ове количине износила би:

91,3 : 0,65 т/ м3= 140 м3

140 : (3,5 метра ширине x 2 метра висине) = 140 м3 : 7 м3= 20 метара дужина објекта или 2 објекта од по 10 метара дужине.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ