НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Пољочуварска служба

Пољочуварска служба – на основу члана 28. и члана 29. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), јединица локалне самоуправе прописује мере за заштиту од пољске штете и мере за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном земљишту, као и мере за заштиту од мраза, града, пожара и других елементарних непогода, те у том смислу,  Скупштина града Ниша донела је Одлуку о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољочуварске службе на подручју Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 90/13, 85/14, 138/2017). Ради спровођења мера на заштити пољопривредног земљишта и ефикасног функционисања пољочуварске службе, Град Ниш је закључио уговор о јавној набавци  пружања услуге организације и обављања послова пољочуварске службе са „Respect legal“ д.о.о. из Београда, за оквирни период од 24 месеца и укупном уговореном вредности пружања услуге и обављања пољочуварске службе од 12.499.920,00 динара без ПДВа, односно 14.999.904,00 динара са урачунатим ПДВ. Финансирање рада пољочуварске службе је из буџета града Ниша.

Иначе, активности ове службе су свакодневни обилазак терена, излазак на лице места по пријави грађана, координација са Градском комуналном инспекцијом и Пољопривредном инспекцијом – као и достављање месечног извештаја о свом раду.  Пољочуварска служба је састављена од руководица пољочуварске службе и 9 (девет) пољочувара који су распоређени по атарима нишких села.