28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Слика 1.

1.  Овлашћења организација за послове заштите биља – Пољопривредна стручна службе Ниш, обавештава органе локалне самоуправе о присутности биљке са предлогом мера, времена и начина сузбијања и уништавање амброзије на територији за коју је надлежна.

2.  Када надлежни орган локалне самоуправе (комунални инспектро) сазна, непосредним опажањем на основу информација од стране Пољпривредне стручне службе, грађана или на други начин за присутво амброзије за територије за које је надлежна обавештава правна и физичка лица да су обавезни да на површинама чији су власници, односно корисници, или држаоци униште амброзију у року од седам дана.

3.  Комунални инспектор након истека остављеног рока контролише да ли је извршено уништавање амброзије. Ако на датим површинама није извршено уништавање, комунални инспектори без одлагања обавештавају фитосанитарног инспектора.

4.  Фитосанитарни инспектор у року од три дана субјекту који није поступио по обавештењу комуналног инспектора издаје решење о обавезном уништавању амброзије са остављеним роком за извршење ОДМАХ. Решењем се одређује да ће се, ако именовани не изврши уништавање амброзије у остављеном року, извршити уништавање од стране овлашћеног лица, а трошкове сносе субјекти.

Слика 2.

Ко треба да уклања амброзију?

–  власници, станари стамбених објеката у двориштима и испред кућа,

–  власници пољпривредног земљишта,

–  комуналне службе,

–  службе за одржавање саобраћајница,

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ У ВАШОЈ ОКОЛИНИ ИМА АМБРОЗИЈЕ!

УНИШТИМО АМБРОЗИЈУ, ПОСЕБНО ЈЕ ВАЖНО УНИШТИТИ ЈЕ ПРЕ ЦВЕТАЊА!

ЗАМОЛИМО СВОЈЕ ПРИЈАТЕЉЕ И КОМШИЈЕ ДА ТО УЧИНЕ!

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ