8. децембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша
Где год нађеш згодно место ти воће посади, јер воће је благородно па ће да награди
Где год нађеш згодно место ти воће посади, јер воће је благородно па ће да награди

У циљу планирања средстава буџета Града Ниша намењених подстицајима инвестиција у пољопривреди, позивају се воћари и виноградари са територије Града Ниша који планирају заснивање нових воћњака и винограда у току  2015. године, да се пријаве Управи за пољопривреду и развој села.

Пријаву можете преузети на следећем линку:
Пријава за подизање вишегодишњих засада у јесен 2015

Средства подстицаја биће опредељена за подизање вишегодишњих засада кроз субвенционисање набавке здравствено исправног, квалитетног воћног и лозног садног материјала за  заснивање  производње једне воћне врсте или винограда у јесен 2015. године и то:

 • на површини не мањој од 0,20 ха за коштичаво воће,
 • на површини не мањој од 0,20 ха јабучасто воће у условима наводњавања,
 • на површини не мањој од 0,50 ха језграсто воће,
 • на површини не мањој од 0,10 ха за јагодасто воће,
 • на површини не мањој од 0,20 ха за виноград.

Право на коришћење подстицајних средстава имаће физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и имовином на територији Града Ниша, са активним статусом у 2015. години.

Планирани износ подстицајних средстава за набавку садног материјала је  90% од  износа инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ субвенције је 350.000 динара по хектару.

Заинтересовани произвођачи се могу пријавити  и за набавку садног материјала више воћних врста, уз поштовање минимума површине по воћној врсти.

Услови коришћења и обавезе корисника подстицајних средстава су:

 • подизање засада на површинама одговарајућег бонитета, структуре, састава земљишта, експозиције и надморске висине  уз поштовање  препоручених  стандарда за склоп биљака  за сваку културу;
 • подизање засада на парцелама које су у власништву подносиоца пријаве или узете закуп на најмање 15 година односно најмање 3 године за јагодасто воће;
 • извршена анализа земљишта за парцеле на којима се планира подизање засада;
 • обављање благовремене и адекватне припреме земљишта за јесењу садњу у 2015 години
 • поштовање и примена препорука стручне службе Управе за пољопривреду и развој села Града Ниша
 • осигурање засада у периоду заснивања и експлоатације (дужина трајања осигурања биће дефинисана уговором у зависности од  воћне врсте)
 • активни статус газдинства у периоду уговорне обавезе

Након утврђивања листе корисника и спецификације садног материјала, извршиће се избор  испоручиоца садног материјала.

Воћари и виноградари са територије Града Ниша који планирају заснивање нових вишегодишњих засада  у јесен 2015. године  потребно је да се пријаве   Управи за пољопривреду и развој села најкасније до 20.12.2014. године.  Уз  пријаву  достављају доказ о власништву или уговор о закупу и   као и анализу земљишта за парцеле на којима се планира подизање засада.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ