28. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Секретаријат за пољопривреду Градске управе Града Ниша у сарадњи са установом за образовање одраслих “Academia Educativa”, организује едукацију за пољопривреднике, кроз сет стручних предавања из области пољопривредне производње, прераде, екологије у пољопривреди и непољопривредних делатности у руралном подручју.

            Предавања су намењена свим заинтересованим пољопривредницима, задругама, удружењима, предузетницима и осталим заинтересованим појединцима и групама, који желе да се информишу и стекну нова знања по темама програма едукације, а нарочито су намењена Вама, поштовани домаћине.

            Овим путем Вас позивамо да обавезно присуствујете  предавањима  која се тичу пољопривредне производње којом се бавите на Вашем газдинству, као и предавањима која ће допринети развоју идеја за унапређење производње и примене агро-мера (унапређење пословања пољопривредних газдинстава, заштита животне средине од загађења из пољопривреде, агро-еколошке мере, развој органске пољопривреде).

            Секретаријат за пољопривреду Градске управе Града Ниша, поред финансијске подршке коју добијете из Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша, обезбедио је и подршку за стицање нових знања и информација о актуелностима у пољопривреди, тако да сте као корисник услуга нашег секретаријата, у обавези да присуствујете и узмете активно учешће на стручним предавањима.

            Сигурни смо да ће сазнања и информације које добијете на едукацији, позитивно утицати на унапређење производње на Вашем газдинству.

            Уколико сте Ви, као носилац пољопривредног газдинства спречени да присуствујете предавањима, молимо Вас да делегирате члана газдинства, као учесника програма едукације.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ