29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Да би се испитао садржај хранива, хумуса и реакцијa (PH) земљишта, врши се агрохемијска анализа, узимањем просечног узорка земљишта. Просечан узорак земљишта се добија узимањем  20-25  појединачних узорака са обрадиве површине. Узимање узорка може бити,  дијагонално  или цик – цак по путањи замишљеног слова W, које покрива целу обрадиву површину/парцелу. Потребно је да се избегну депресије на површини, са које се узимају узорци, као и узимање узорака уз руб парцеле или са места на којима је неравномерно разбацано вештачко ђубриво. За ратарске културе узимају се узорци до дубине 30 цм дубине, а за вишегодишње и културе које се дубље закорењују , узорак са узима са две дубине, и то 0-30цм  и од  30-60 цм. Узорци се стављају у ПВЦ врећице, са свим неопходним подацима о парцели и власнику парцеле (име и презиме власника парцеле, адреса, класа земљишта , култура, катастарска општина, дубина са које је узет узорак и врста културе која ће се гајити).

Само узимање узорка, подразумева ископ јаме ашовом до дубине 30цм, одрстањује се земљиште са ашова усправно, до слоја дебљине 2-4 цм и  слоја  траке ширине 3-5 цм. Тај слој се ставља у ПВЦ врећицу и када се узме довољан број узорака, односно 20-25 узорака са целе парцеле,  добро се промеша, издвоји пола или један килограм земље, који се даје на анализу земљишта. идентично је узимање узорка и за вишегодишње културе, али са две дубине, како је напред наведено.

Ако парцела има 10 и више хектара, поступа се тако да се појединачни узорци узимају са мањих површина, до 0,5 ха, када се мрежа малих узорака поставља тако да на површину од око 10 ха дође по један просечни узорак, тежине 1 кг.

Приликом узимања узорака потребно је водити рачуна да се увек ради са чистим ашовом тако да се на њему нема задржане земље од претходног узетог узорка. Уколико се раполаже сондом за узимање узорака поступак је много једноставнији и бржи. Најподесније време узимања је интервал после жетве и бербе  до момента док се не изврши прво ђубрење.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ