3. августа 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Добра произвођачка пракса (Good Manufacture Practices, GMP) први пут је примењена у пољопривреди и прехрамбеној индустрији осамдесетих година прошлог века.

Она је дефинисала упутства минималних стандарда и услова у процесу прераде и чувања пољопривредних и прехрамбених производа.

Сматра се да се она треба применити у свим фазама рада од набавке сировина до паковања и декларисања .

Са аспекта пчеларства, добра пчеларска пракса (DPP) односи се на локацију пчелињака, управљање опремом и алатом, хигијену и безбедност на раду, апитехничке мере, исхрану пчела, здравствену заштиту, просторије за врцање меда, услове складиштења пчелињих производа.

Она обухвата комплетан менаџмент на пчелињаку и поступке са пчелињим производима до момента њихове продаје, односно предаје трећим лицима.

Пчелињак

 • Пчелињак и медобрање постављати ван зона потенцијалне контаминације,
 • Кошнице не смеју бити смештене на месту где се акумулира влажност ваздуха тј. положај треба да омогући благо струјање ваздуха (проветреност) и оцедитост терена,
 • Кошнице би требало да буду издигнуте од земље и по правилу, благо нагнуте ка напред како би се онемогућило задржавање влаге у кошници,
 • Примена корективних мера у случају потребе, најчешће да би се избегло пренасељење,
 • Локација пчелињака (у току вегетације) треба да обезбеди пчелама приступ нектару и полену,
 • Пчелар треба да идентификује доминантне медоносне биљке у окружењу пчелињака, које током периода боравка пчела на њима служе као извор хране за пчеле.

Тровање пчела (проблем у пролећном периоду), чешће долази до сублеталног тровања које има за последицу:

 • смањену оријентацију пчела у простору или комуникацији,
 • губитак памћења,
 • смањење или губитак моторних способности,
 • слабљење имуног система и пријемчивост ка болестима,
 • слабљење друштва,
 • смањење репродуктивне способности матица.

Опрема и алати

 • Пчеларски нож, опрема за уметање сатних основа и матичне решетке треба да буду од нерђајућег материјала или да нису зарђали и да су од материјала који омогућује њихово лако чишћење, прање и дезинфекцију,
 • Тела и рамови кошница треба да су чисти од агенаса који могу бити извор загађења и по потреби дезинфиковани (у случају куповине половне – већ коришћене опреме, након дужег складиштења, након појаве болести и сл.),
 • Дезинфекција пчеларске опреме.

Особље на пчелињаку

 • Заштитну пчеларску одећу чине пчеларска капа са мрежом и/или пчеларско одело (комбинезон или блуза), и заштитне чизме (или ципеле),
 • У случају третмана пчела органским киселинама заштитну одећу чине и гумене, односно рукавице од непропусног и неупијајућег материјала, као и заштитне наочаре,
 • На пчелињаку треба да постоји опрема за прање руку, чиста вода и сапун неутралног мириса. 

Апитехничке мере

 • Након периода зимског мировања неопходно је обавити преглед пчелињих друштава и затечено стање евидентирати,
 • Евиденција се, по правилу, води збирно за сва пчелиња друштва на пчелињаку на једном обрасцу/месту,
 • Треба обратити пажњу на количину пчела (број улица), присутност легла, присутност матице (на основу легла и/или визуелно), процену резерви хране, здравствено стање пчела (симптоми и знаци болести), интервенције у вези са прегледом (сужавање/проширење плодишта, чишћење подњаче, прихрањивање, ванредна замена матице, друге напомене) и сл.,
 • Крајем лета и почетком јесени (период август-септембар), неопходно је обавити преглед пчелињих друштава и након последњег одузимања медишних наставака/полунаставака, неопходно је извршити тзв. „јесењи“ преглед пчелињих друштава, који је основа за даље интервенције и успешно презимљавање пчела,
 • Ако се сатне основе изливају у домаћинству потребно је редовно чишћење и дезинфекција опреме за топљење воска и изливање сатних основа.

Здравствена заштита пчела

 • Потребно је да пчелар учествује у спровођењу програма мера здравствене заштите,
 • Треба вршити контролу присуства и превентивно третирање пчелињих заједница против варое.

Управљање пчелама и новим пчелињим друштвима на пчелињаку

 • Уколико пчелар на пчелињак уводи ново пчелиње друштво куповином роја, потребно је да о овоме води евиденцију,
 • Уколико пчелар купује матице, неопходно је да о овоме води евиденцију,
 • Квалитетне, младе матице имају боље производне резултате од старијих матица, виталније су и обезбеђују успешније презимљавање пчелињих друштава.

Прихрањивање пчела

 • Није дозвољено обављање прихрањивања пчела током сакупљања вишкова меда у медишном простору тј. у присуству медишних наставака / полунаставака,
 • Време и количина додавања хране за пчеле треба да буду такви да омогуће, да сва количина хране буде утрошена од стране пчела пре почетка интензивне пчелиње паше, односно пре додавања медишних наставака / полунаставака, како би се елиминисао ризик од складиштења хране за пчеле у медишном простору и да додата количина течне, лако кварљиве хране (нпр. ређи шећерни сируп који брзо ферментише) буде искоришћена у оптималном року (48 сати).
 • Прихрањивање пчела треба вршити након прегледа пчелињих друштава и у складу са затеченим стањем,
 • Уколико пчелар прихрањује пчеле храном за пчеле коју сам припрема, неопходно је да сви употребљени састојци  потичу из поузданих извора.

Сакупљање и транспорт рамова са медом (медишта)

 • У циљу избегавања повишеног садржаја влаге у меду, који касније може узроковати његову ферментацију и кварење, потребно је сакупљати само „зрео“ мед. Мед је „зрео“ када је на рамовима са медом поклопљено најмање ¾ (око 75%) ћелија саћа, и када при благом протресању рама из њега не испадају капљице меда. Вађење из кошнице и сакупљање рамова са медом треба извести по мирном и сувом времену,
 • Није дозвољено сакупљање рамова са медом из плодишног простора кошнице, Приликом одузимања рамова са медом потребно је водити рачуна да у њима нема присуства легла (како би се избегло убијање пчела и присуство делова ларви у меду након врцања), а уколико је легло присутно, такве рамове је потребно вратити у кошницу до излегања пчела,
 • Приликом сакупљања рамова са медом забрањена је употреба супстанци репелената, због могућности њихове контаминације и нарушавања природних карактеристика меда (укус, мирис, боја и сл.),
 • Водити рачуна о хигијенским мерама и мерама за очување квалитета меда.

Просторије за вађење, складиштење, обраду и паковање меда и других пчелињих производа

 • Просторије не би требало да се налазе на локацији која представља значајан извор контаминације и висок ризик за безбедност пчелињих производа, као што је непосредна близина аутопута, индустријских постројења, великих фарми животиња, депонија, центара за складиштење и дистрибуцију хемикалија и сл.,
 • Просторије треба да имају глатке и неоштећене зидове и плафон, светлих боја које омогућавају лако уочавање нечистоћа, од материјала који омогућава лако одржавање,
 • Просторије треба да имају глатке и неоштећене подове изграђене од непропустљивог и водоотпорног материјала који омогућава лако одржавање,
 • У случају врцања меда у пчеларским павиљонима, под се пре врцања мора очистити и прекрити одговарајућим заштитним синтетским материјалом који омогућује лако одржавање током врцања меда,
 • Светиљке, довољно светла да нема засењених делова,
 • Заштита од уласка инсеката, глодара и других штеточина,
 • Просторије треба да имају могућност лаког проветравања у циљу смањења влаге ваздуха,
 • Просторије треба да имају обезбеђен приступ пијаћој води, са средствима за прање руку (сапун неутралног мириса),
 • Пчеларска опрема која се користи у просторијама за врцање (отклапачи саћа, пчеларске виљушке, ножеви за отклапање саћа, центрифуге, сита тј. цедила за мед, канте за мед, бурад за мед, пумпе и цеви за претакање меда и др.) треба да је од материјала који су одобрени за употребу у прехрамбеној индустрији и који су инертни тј. не реагују са медом и другим пчелињим производима и не утичу на њихову исправност и да је опрема лака за одржавање,
 • Пре почетка обављања пчеларских радова (нпр: центрифугирање меда, вађење матичног млеча, складиштење или паковање меда и других пчелињих производа и сл.) Из просторија уклони све оно што би могло бити извор контаминације пчелињих производа,
 • Предмете и опрему одмакнути од зида, односно распоредити на начин који омогућава ефикасно чишћење и обављање радова,
 • Извршити ефикасно чишћење и/или прање и по потреби дезинфекцију одговарајуће просторије и опреме која се користи,
 • Пчеларска опрема која се користи приликом радова у просторијама треба да је чиста и без оштећења, а површине те опреме које долазе у контакт са медом и другим пчелињим производима не смеју бити извор контаминације (нпр: зарђале, напукле и сл.).
 • Приликом обављања пчеларских радова у просторијама за вађење, складиштење, обраду и паковање меда и других пчелињих производа, потребно је да сви присутни примењују основне одредбе о хигијени (забрањено је пушење, јело и пиће су дозвољени само на месту намењеном за те сврхе, забрањена је употреба алкохола и јаких мириса – парфема, дезодоранса и сл., обавезно је прање руку након јела, након сваке употребе тоалета и друге врсте пауза, забрањен је приступ особама са незбринутим тј. отвореним ранама, као и особама болесним од инфективних болести које могу бити извор заразе, односно особама са симптомима тих болести – повишена температура, повраћање, дијареја и сл., забрањено је ношење накита, дугачке невезане косе и сл.),
 • Потребно је да се пчеларски радови врше одвојено, у простору или у времену, од свих других радова,
 • Уколико постоје просторије намењене искључиво за пчеларске радове, реч је о просторном одвајању,
 • Просторије домаћинства које се користе и за неке друге активности осим пчеларских радова (у случају малих произвођача, чији је годишњи обим производње мањи од 4.000 килограма меда),  потребно их је користити тако да две врсте активности буду временски одвојене,
 • Забрањено је истовремено обављање пчеларских и не-пчеларских активности у истим просторијама,
 • Уколико се приликом паковања меда врши његово претходно загревање (у циљу декристализације или постизања течније конзистенције), потребно је контролисати да температура загревања не буде виша од 40°Ц, како не би дошло до нарушавања квалитета меда. Није дозвољено загревање меда микроталасним зрацима, као ни пастеризација меда,
 • Потребно је да пчелар, најмање једном годишње, изврши узорковање и испитивање квалитета меда у складу са законски прописаним критеријумима квалитета,
 • Ако пчелар продаје мед искључиво на велико, и купац меда обавља узорковање и испитивање квалитета меда, пчелар нема обавезу наведене годишње контроле квалитета меда.
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ