21. септембра 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
 • Шта је то силажа ?

Биљна маса конзервисана спонтаним врењем (ферментацијом) или директним закисељавањем (ацидификацијом – додавањем минералних или органских киселина).

 •  Које су предности силиране хране?

Силажа је по многим особинама и хранљивој вредности најсличнија зеленој храни;

Силирањем се могу конзервисати различите грубе биљке које се не могу природно осушити за сено;

Кукуруз за силажу убира се знатно раније него за зрно, па се парцела на време може узорати и припремити за сетву неког стрног жита;

Силирање олакшава сузбијање корова, који се лакше шире сеном и сувом кабастом храном;

Добро припремљена силажа може да стоји и до 20 година без битније промене хранљиве и употребне вредности;

За силирану храну не постоји опасност од пожара, која је стално присутна при чувању сена и сламе.

 •  Шта се све замера силажи ?

Силажа до скора није могла да буде предмет купопродаје;

Силирање захтева веће почетне инвестиције за набавку машина и изградњу сило-објеката;

При употреби неквалитетне силаже може доћи до тежих здравствених поремећаја.

 •  Које услове треба обезбедити ?

Анаеробност (одсуство ваздуха)

Оптимална влажност

Шећерни минимум

Оптимална температура

 •  Како се обезбеђује анаеробност ?

Добрим сецкањем биљног материјала (силокомбајном или силосечком)

Што бољим гажењем и сабијањем биљне масе

Покривањем сабијене масе и њеним оптерећивањем

Пример лоше уситњености
Пример добре уситњености
 • Колика је оптимална влажност ?

За кабасте биљке 65-70%;

За зрно кукуруза 25-35%.

 • Како осигурати оптималну влажност ?

Убирањем кукуруза у фази воштане зрелости зрна;

Мешањем влажнијег и сувљег материјала.

Кукуруз у млечно-воштаној фази зрелости зрна
Кукуруз у воштаној фази зрелости зрна
 •   Шта се све може додати у циљу регулисања влажности?

Вода;

Зелена маса (луцерка, траве);

Отпаци из пољопривреде и прерађивачке индустрије (главе и лишће шећерне репе, требер).

 •  Шта је то шећерни минимум ?

То је најмања количина шећера која је потребна за оптималну ферментацију (врење) силиране масе и настајање довољних количина млечне киселине као природног конзерванса.

 •  Имају ли све биљке довољно шећера за силирање ?

Кукуруз (биљка, клип и зрно), сирак, суданска трава, репа, кромпир, репини резанци, главе и лишће шећерне репе, садрже довољно шећера и могу се сами силирати уколико се обезбеди анаеробност и оптимална влажност.

Које су биљке проблематичне за силирање ?

На првом месту то је луцерка, а затим друге лептирасте биљке, које имају мало шећера и доста протеина и калцијума;

Теже се силирају и траве, као и травно-легуминозне смеше, због високе влажности, те се морају краткотрајно просушити (провенути) пре силирања.

 •  Која је оптимална температура за силирање?

Бактерије млечне киселине су активне од 5-55ºC;

У добро сабијеној силажи температура при врењу не прелази 30-32ºC;

Недовољно сабијена силажа се више загрева, па треба прекинути пуњење објекта и интензивније газити силажу.

 • Шта је потребно од механизације за добијање квалитетне силаже ?

Комбајни или сечке;

Косачице (за ниске културе);

Транспортна средства;

Машине за пуњење силообјекта;

Трактори за гажење силаже.

Самоходни троредни сило-комбајн за кукуруз
 • Какви објекти за силирање могу бити ?

Сило-камаре;                               Сило-јаме;                            Сило-ровови;

Сило-торњеви;                         Сило-кобасице;                     Сило-вреће.