25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

С обзиром да је крај календарске године, период у коме се извештава о реализацији планова и програма и постигнутим циљевима, истовремено је и период у коме се сумирају резултати, планира развој и унапређење, опредељују финансијска средства и други ресурси.

Секретаријат за пољопривреду Градске управе Града Ниша разматрао је предлоге мера, планова и активности развоја пољопривреде и руралног развоја за 2020. годину.

dav

Предлози мера подршке пољопривреди и руралном развоју, које су запослени презентовали су израђени и разматрани на основу анализа овогодишњих мера и потреба пољопривредних газдинстава на територији Града Ниша.

Састанку запослених у секретаријату,  претходили су састанци представника пољопривредних и других удружења и индивидуалних пољопривредника са представницима Секретаријата,  ради сагледавања потреба и могућности даљег улагања у примарну пољорпивредну производњу, прераду на газдинствима или код  удружених пољопривредника, као и улагања у непољопривредне делатности на руралном подручју.

Као прелиминаран закључак разматраних предлога и свих активности спроведених у циљу планирања годишњих програма из надлежности Секретаријата за пољопривреду Градске управе, намеће се и за 2020. годину финансирање програма мера које се односе на подршку физичким и правним лицима у области примарне пољопривреде, прераде, непољопривредних делатности и производне и пословне инфраструктуре, субвенционисањем инвестиција или кредитном подршком. Секретаријат за пољопривреду и развој села Градске управе Града Ниша ће настојати да у што краћем, а поштовањем законских рокова, спроведе све потребне администативне поступке за доношење годишњих програма и тиме омогући, већ почетком наредне 2020. године, коришћење финансијских средстава за све подстицаје.

dav
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ