8. децембра 2021.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Слика 1.

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша организовала, у Градској општини Пантелеј, промоцију софтвера МЕГ-ПГН, који служи за вођење матичног књиговодства у сточарској производњи. Софтвер је намењен матичним службама и пружа могућност вођења комплетне евиденције о сваком грлу. Оваквим приступом се, са једне стране, Управи омогућава увид у укупну сточарску производњу на територији Града Ниша а, са друге стране, матичним службама пружа могућност прецизне евиденција о ефектима производње.

Презентацији софтвера присуствовали су представници матичних служби из Ветеринарске станице Ниш, Коњичког клуба Нониус из Горњег Међурова и Аграр сервис тима из Доњег Матејевца.

Стручни консултант на изради софтвера је др Радивоје Ђурђевић из Сточарско-ветеринарског центра из Велике Плане. Софтвер је израдила ДОО НИВЕБИА из Ниша а аутор софтвера је Драган Илић. Пројекат је финансирала Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша.

Слика 2.

Приступ софтверу ће бити омогућен преко сајта  Нишко село, на адреси www.niskoselo.com, који уређује Управа за пољопривреду. У овом моменту, софтвер омогућава  вођење евиденције о говедарској производњи а у следећој фази пројекта биће омогућено праћење и свињарства, овчарства и козарства.

У базу података се уносе информације  као што су порекло говеда, раса, његове физичке особине,  доб, стеоност,  млечност и други релевантни подаци. Из базе се једноставно добијају извештаји и прегледи потребни за успешну организацију и праћење сточарске поизводње.

Слика 3.

Квалитет и употребљивост софтвера омогућавају његову примену на целој територији Републике Србије. Имајући у виду да ће бити доступан на сајту Управе може се очекивати његова широка примена. Заинтересоване матичне службе се могу обратити Управи за пољопривреду и развој села Града Ниша која ће им омогућити бесплатан приступ и коришћење софтвера.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ