29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

„А ОД МЕДА НИШТА СЛАЂЕ,
ЗДРАВА ХРАНА, ПА И ЛЕК;
КО ГА КУША УМЕРЕНО,
ПРОДУЖУЈЕ СЕБИ ВЕК.“
Чика Змајова

Све започете радове на пчелињаку током августа месеца, треба наредног месеца обавити и завршити, а нарочито: 

1. Проверити количине и квалитета меда – септембар месец је по правили последњи месец у коме се врши обезбеђивање резервне хране пчелињим друштвима. Прихрањивање пчелињих дрштава треба завршити до 15. септембра. Зато је неопходно, почетком  септембра месеца  проверити количину и квалитет меда у кошници. У том периоду сав мед у оквирима са саћем треба да је поклопљен. Непоклопљени мед у саћу треба проверити,  јер пчеле медљиковац не поклапају. За медљиковац  је већ речено да је то прави отров за пчеле у зимском периоду и да га треба обавезно одстранити из кошнице.

Провера  квалитета меда у непоклопљеном саћу се може урадити тако што се из непоклопљеног саћа узме кашичица меда и заједно са исто толико дестиловане воде или кишнице стави у прувету (ватросталну). Истовремено, у другој епрувети се размуте 2-3 кашичице гашеног креча у дестилованој води. Кад се талог у другој епрувети слегне, кречна вода из те епрувете се прелије у прву епрувету тако да запремина додате кречне воде буде једнака запремини меда и дестиловане воде. Садржај  епрувете се загреје до кључања, а затим се остави да се охлади на собној температури. Уколико се на дну епрувете појави талог, испитивани мед није добар за резервну храну пчела, односно садржи медљику (или мед од воћних сокова) који је иначе нешкодљих за човечју исхрану. Препоручује се да се оквири са непоклопљеним медом одстране из плодишта, а нарочито из оног дела где се очекује да ћe бити зимско клубе, а уместо њих ставити оквире са високим венцем поклопљеног меда.

Такође, испитивање квалитета меда и друга испитивања врши Институт за јавно здравље – Ниш, у Нишу.

2.  Јесењи преглед пчелињих друштава

Потребно је још једном проверити и извршити потребне корекције и ревизију пчелињег друштва, а пре свега пчелињег гнезда, односно легла, што су практично били радови током  августа месеца, а  све  у вези са обезбеђивањем правилног распореда caћa у кошници, уклањањем из кошнице дотрајалог и старог caћa, спајањем слабијих дрштава, негом ројева и сл.

У септембру је последњи моменат:

  • да се из средине плодишта одстране оквири са младим и недовољно изграђеним саћем, као и оквири са старим и дотрајалим саћем,нарочито ако су празни. Ако неки од њих имају меда, треба их померити на крајеве кошнице и отклопити мед, па кад их пчеле испразне извадити их из кошнице. Уколико се не располаже са старијим (топлијим) саћем које је требало још у августу распоредити у централни део плодишта, тада се младо caћe ставља на крајеве кошница;
  • да се оквири са леглом нађу у средини плодишта, а лево и десно од њих оквири са поленом и оквири са највише меда;
  • да се споје слаба друштва са јачим, осим у случајевима када се у слабијим друштвима или ројевима налази млада и квалитетна матица коју треба сачувати за пролеће. У таквим случајевима слабије дрштво се поставља на поклопну даску са замреженим отвором на средини, и са посебним летом, а затим се поклопна даска ставља изнад хранилице најјачих пчелињих друштава. Слабија друштва тако зазимљена, уз топлоту доњег јачег друштва, добро презиме и дочекају пролећни развој. Иначе слабија друштва узимљена сама, поред тога што их вребају разне болести, знатно више него јача друштва, за презимљавање утроше много резервне хране. Уколико пчелар не жели спајањем да смањи број кошница на пчелињаку, онда се таква друштва појачају са 1-2 оквира зрелог легла из јачих друштава са младом матицом.

3. Отклањање недостатака на кошницама и продужетак радова из августа

У септембру треба почети са отклањањем уочених недостатака на кошници и деловима кошнице. Фарбање појединих делова кошнице треба урадити у овом месецу. У септембру не треба често вршити прегледе друштава, јер прети велика опасност од грабежи. Треба вршити контролу присуства варое у кошници, па ако је има, треба обавити још једно третирање. Не узимати прополис из наставака у ово време, јер је прополис у овом месецу изузетно користан пчелама. И даље стимулативно прихрањивати пчеле (са 0,2 до 0,3 литра сирупа).

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ