25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/2008  и 143/2016 и 18/2019), члана 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 90/2013,  98/2015, 138/2017),  Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 323-4/2019-03 од 28.03.2019. године и  Измене и допуне Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 491-2/2019-03 од 20.05.2019.

Градоначелник Града Ниша расписује:


К О Н К У Р С
за избор корисника средстава Буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој
Града Ниша за 2019. годину

Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2019. годину у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за  Град Ниш за 2019. годину број 323-4/2019-03 од 28.03.2019 и  Изменом и допуном Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Ниш за 2019. годину број 491-2/2019-03 од 20.05.2019. године.


ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ