НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Секретаријат  за пољопривреду је, уназад неколико година (од 2012. год.) инвеститор за радове на санацији – ревитализацији атарских путева на сеоском подручју Града Ниша. Средства за радове, обезбеђују се делом из буџета Града Ниша, а делом из средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за пољопривредно земљиште, а на основу конкурса које поменуто Министарство расписује сваке године.

Ове године, након  спроведеног поступка јавне набавке, изабран је извођач радова “ELIT COP“ Ниш. У току новембра месеца, на основу приоритета, завршени су радови на уређењу атарских путева на следећим путним правцима:

  • Атарски пут Вртиште Трупале, укупна дужина пута 1.200 м, просечна ширина 3,5 м;
  • Атарски пут Чокот “Ливаде“, укупна дужина пута 900 м, просечна ширина 3,5 м;
  • Атарски пут Чокот “Потез Јужна Морава“, укупна дужина пута 750 м,  просечна ширина 3,5 м.

Укупна вредност изведених радова 4.047.600,00 динара.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ