10. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Слика 1."Чланови удружења на састанку"

Немачка невладина организација HELP (Hilfe zur Selbsthilfe e.V.) и град Ниш  већ неколико године успешно сарадјују, а од јула 2010. године HELP заједнички ради и са Управом за пољопривреду и развој села. Реализацију пројекта “Смањење сиромаштва кроз подршку локалном одрживом развоју у јужној Србији“, финансира влада Немачке преко Пакта за стабилност југоисточне Европе, уз финансијску подршку града Ниша за своје подручје. Корисници могу бити сва лица са пребивалиштем на територији града Ниша, са здравим пословним идејама за започињање сопствене економске активности – пословне делатности.

Слика 2. "Представници Хепла на састанку са члановима удружења"

Представници HELP-a, у сарадњи са стручњацима из Управе за пољопривреду и развој села, представили су на више скупова значај пројекта, начине конкурисања и објаснили како попунити апликационе формуларе. Просечна вредност појединачне донације износиће до 2.000 евра у динарској противвредности, док су вредности донације према кооперативама 15.000 евра. Интересовање како појединаца тако и кооператива је изузетно велико.

Организације HELP i ENECA-a  су 30. септембра у сарадњи са Управом за пољопривреду и развој села  одржале две презентације компоненте пројекта „Смањење сиромаштва кроз подршку локалном одрживом развоју у јужној Србији – Развој кооператива“.

Презентације су организоване у сарадњи са Управом, за све заинтересоване потенцијалне кандидате, који заједничким наступом пољопривредно/произвођачких кооператива/удружења желе да побољшају приходе својих чланова и да олакшају сопствени наступ на тржишту јединственим квалитетом производа, како би се комбиновањем расположивих ресурса допринело ефикаснијем тржишту и брендирању производа.

Представници HELP-a одржали су састанке и са представницима Удружења одгајивача говеда „Нишка шанса“ и Удружења одгајивача оваца и коза „Нишки пастир“ 30. септембра 2010. године у просторијама Пољопривредне стручне службе Ниш. Истог дана одржан је и састанак са члановима Удружења „Нишки повртар“ и „Чегар“. Том приликом представници HELP-a објаснили су члановима ових удружења како и под којим условима могу да конкуришу као кооперативе/удружења за субвенције у износу од по 15 хиљада евра по кооперативи/удружењу. HELP ће оваквим видом субвенције подржати два удружења/кооперативе, којима ће бити набављена опрема просечне вредности од по 15.000 евра.

Поред опреме, удружењима – односно њиховим члановима, биће обезбеђене  одговарајуће пословне и стручне обуке, као и пословно саветовање и вођење кроз процес рада кооператива/удружења, у сарадњи са Управом за пољопривреду и развој села града Ниша.

После објављивања резултата конкурса сваки корисник средстава је у обавези да региструје своју активност, присуствује основној обуци, обави 15 сати друштвено корисног рада и уплати 20% од укупног износа донације.

Пројекат „Смањење сиромаштва кроз подршку локалном одрживом развоју у јужној Србији“ спроводи се у градовима Ниш и Врање и општинама Алексинац, Бујановац, Пирот и Прешево, у сарадњи са NVO ENECA из Ниша и EDEAS из Бујановца. Донатори су Немачка влада и циљни градови и општине, а његова укупна вредност је 956.200 евра.

Вредност дела пројекта који се спроводи на територији града Ниша износи 320.000 евра, од чега је финансијско учешће града 130.000  евра.

Слика 3. "Формулари за апликацију"
Слика 4. "Чланови удружења"
ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ