29. маја 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО
Задатак Радне групе је да прати ток жетве на територији Града Ниша
Задатак Радне групе је да прати ток жетве на територији Града Ниша

 Овогодишња жетва стрних жита успешно је започета на територији Града Ниша. Радна група коју је образовао Градоначелник, са циљем да да организује, прати и контролише ток жетве, након обиласка терена и непосреднг увида у жетвене радове у атарима села Мраморски Поток и Горње Међурово, установила је да одређени број комбајнера не поседује прописану противпожарну опрему.

Радна група коју чине представници Управе за пољопривреду и развој села, градских општина, као и представници Републичке пољопривредне инспекције, МУП-а Републике Србије,  Противпожарне инспекције и Пољопривредне стручне саветодавне службе Ниш, одржала је овим поводом састанак 6.07.2015. и донела закључак којим се налаже свим комбајнерима да хитно употпуне своју опрему на начин на који је законом прописано.

Радна група наставља са теренским радом и обиласком комбајнера на терену
Радна група наставља са теренским радом и обиласком комбајнера на терену

Због високих температура и потенцијалне опасности од пожара, Противпожарна полиције неће толерисати недостатак опреме и сви комбајнери који не поступе у складу са препоруком биће санкционисани у складу са важећим прописима.

У наставку можете преузети и погледати:

Правилник о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди
Превентивне мере заштите од пожара

                                                                                                                                Председник Радне групе:

                                                                                                                Дипл. инг. пољ. Слободан Дудић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ