25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

У складу са Програмом развоја воћарства на територији Града Ниша,  Програмом рејонизације и Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град, секретаријат за пољопривреду, заједно са Удружењем корисника вода и пољопривредних произвођача “ Трнава воће“ из Горње Трнаве,у току 2016., 2018., 2019. и 2020. године, финансирао је радове на изградњи примарног система за наводњавање у атару села Горња Трнава.

У децембру месецу 2020. године, завршени су сви планирани радови на поменутом систему. Укупна вреднеост пројекта је 11.346.568,00 динара. Секретаријат за пољопривреду је,  преко  Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2016., 2018., 2019.,и 2020. годину финасирао радове у укупном износу од 8.987.255,00 динара, са учешћем Удружења корисника вода и пољопривредних произвођача “ Трнава воће“ из Горње Трнаве  у износу од 2.359.313,00 динара.        

Пројектом за извођење радова (ПЗИ) дефинисан је примарни систем за наводњавање пољопривредних парцела у атару села Горња Трнава, који обрађују чланови удружења корисника вода и пољопривредних произвођача ,,Трнава воће“ из Горње Трнаве. Предметни систем задовољава потребе на 33,5 ha површина под засадом воћа (јабука, шљива, бресква, кајсија, трешња, вишња) и грожђа, са могућношћу даље доградње – проширења система за наводњавање.

Систем се снабдева водом из бушених бунара: ИЕБ – ГТ 1 капацитета 1,5l/s, ИЕБ – ГТ 2 капацитета 0.7 l/s и ИЕБ – ГТ 3 капацитета 3.0 l/s. Пумпне станице са потапајућим пумпама су смештене у подземним армирано-бетонским шахтама са пратећом хидромашинском опремом. Изграђен је цевовод  за дистрибуцију воде у укупној дужини од 4.452,1 м.

За наводњавање парцела користиће се систем кап по кап, који је најпогоднији за дрвенасте културе засађене на широком међуредном растојању.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ