10. јула 2020.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

На тржишту је све више нових сорти пшенице прилагођене потребама нашим агроеколошким условима.  Међутим поред одговарајућег сортимента главни кључ доброг приноса  је и агротехника.  Све сорте на тржишту су сорте које су у испитивањима наше комисија за признавање сорти у нашој земљи, показале у неколико година боље приносе и квалитет од одговарајућих стандарда.  Што се тиче сортимента пшенице на територији Града Ниша заступљене су како  домаће тако и стране  сорте.

Од домаћих сорти пшенице  заступљене су следеће:

Победа семенске куће НС, сорта која је врло добро отпорна на зиму, средње касна, добро отпорна на полегање, добро отпорна на болести (пепелницу), хектолитарска маса 80-87, садржај протеина 12-15 %, потребна количина семена по 1 ха креће се од 210-230 кг.

Ренесанса семенске куће НС исто добро отпорна на зиму , средње рана сорта , толерантна на полегање, хектолитарска маса 78-86 кг,  садржај протеина у просеку 13.5 %, потребна количина семена по 1 ха креће се од 240-260 кг.

НС 40 С добро је отпорна на зиму , средње рана, одлична отпорност на полегање, толерантна на сушу, отпорна на пепелницу и лисну рђу, хектолитарска маса 78-82 кг, садржај протеина око 13%, потребна количина семена по 1 ха креће се од 240-260 кг, огроман потенцијал за принос и до 9т/ха.

Балатон сорта пшенице која се у у производном програму ДЕЛТА-СЕМЕ налази од 2007 године, средње рана сорта без осја. Ову сорту карактерише висок и стабилан принос, одличан квалитет протеина, отпорност на полегање и болести и одличан пекарски квалитет. Оптимални рок сетве 10.10.-25-10 а потребна количина семена по 1 ха је 170-200 кг.

Од страних  сорти пшенице заступљене су следеће:

Ингенио семенске куће Syngenta пружа стандардно висок принос , квалитет и сигурност, препоручени рок сетве је 15-25 октобар а може и касније, средње рана сорта изузетног доброг  бокорења у пролеће, отпорна на болести стабла и листа, стабло просечне висине 95 см,  сорта са осјем, средње отпорности на измрзавање, отпорна на полегање, потребна количина семена по 1 ха креће се од 220-240 кг.

Никол  семенске куће ЛГ је флексибилна сорта прилагодљива већини производних услова. Веома интезивно се бокори, развија чврсто и еластично стабло средње висине. Што се тиче односа према болестима, поседује високу толеранцију на пепелницу и рђу, као и фузариозе и друге болести класа. Принос је веома висок а потребна количина семена по 1 ха је 200 кг.

Преорука је произвођачима је да  ако се одлуче за сетву стрних жита , примењују квалитетно дорађено и третирано семе са пратећом деклерацијом  што је један од гаранције успеха у производњи пшенице, поред добре агротехнике и оптималног рока сетве како је горе наведено.

                                                                                                                     Младен Гвозденовић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ