НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

pH  вредност је по дефиницији   концетрација водоникових јона (Н+)  у раствору и говори нам о степену киселости. Зависно о  степену киселости земљишта постоје пет класа и то:  < 4,5 – Веома Кисела4,5 – 5,5 – Кисела,  5,6 – 6,7- Умерено кисела, 6,8 – 7,2 Неутрална,  > 7,2-Алкална (базна). Већина пољопривредних култура најбоље услове за раст и развој имају у умерено киселим до неутралним земљиштима:  Пшеница 6,5-7,5, Јечам 6,5 – 7,2, Кукуруз 6,5 – 7,0, Луцерка 6,0 – 7,0, Сунцокрет 5,5-7,0.

Оптимална pH вредност зависи од многих фактора, првенствено од типа земљишта тако песковита земљишта има оптималну pH   вредност 5,3 – 5,7, песковито иловаста (5-15% глине) оптимална  pH вредност је 5,8 – 6,2, Иловасто песковита оптимална  pH   вредност је 6,3 – 6,7, Иловаста (15-25% глине) 6,8 – 7,0. Закисељавање земљишта је природан процес у свим земљиштима а може бити повећано активностима човека и то загађења земљишта као и примена минералних ђубрива.

Уреа је ђубриво физиолошко киселе реакције након трансформације у земљиште заостају нитрити па се не препоручује његово дуже коришћење на киселим земљиштима. За потпуну неутрализацију настале азотне  киселине потребно је сваке године  или на 2-3 године употребити еквивалентну количину кречњака за одржавање  pH вредности земљишта и то око 85 кг  CaCO3 на 100 кг унетог карбамида. Врло кисела земљишта са pH испод 4 нису погодна за пољопривредну производњу.

У циљу очувања биолошких и хемијских особина земљишта, повећање приноса појединих култура у 2019. години на подручју града Ниша  урађена је  анализа плодности земљишта од стране П.С.С.С. Ниш и утврђено је  да од 1001 узорака  на 231 дата је препорука да се уради калцификација.

Главна калцијумова ђубрива:  Живи креч (оксид калцијума) 70-90%  CaO,  Гашени креч (хидроксиг калцијума) 60-70%, Вапненац (Калцијумов карбонат) 50-55% CaO, Сатурациони муљ 22% CaO. Препорука да после калцификације у  периоду од 3 до 4 недеље унесе  стајњак  јел у противном долази до штетних последица по земљиште.

Прилог припремио:
Младен Гвозденовић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ