НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Технологија гајења сваке биљне врсте се у већој или мањој мери разликује из године у годину а то је све директно повезано са агроклиматским условима. За производњу кукуруза 2018. година је, може се рећи, била веома повољна све до краја јула месеца. Количина и распоред падавина, температуре (дневне и ноћне) уз квалитетну и правовремену агротехнику указивале су на надпросечне приносе за сваки реон.

Да ли ће тако и бити свакако је рано говорити поготову јер имамо већ три недеље периода без падавина, као и пораст дневних температура  до 36⁰Ц, као и релативно високе ноћне температуре. Све је то довело до повећаног одавања воде код биљака, те до сушења доњих и средњих листова. На песковитом земљишта, на ком је засејан кукуруз, јавља се сушење листова изнад клипа, те наглог и убрзаног зрења кукуруза. Али добар распоред падавина до августа уз квалитетну агротехнику оставља довољно простора да очекујемо да приноси кукуруза буду изнад просека када се говори о просеку за последњих 10-15 година.

Примећујемо да су пољопривредни произвођачи који силирају кукуруз,  углавном већ завршили или при крају са припремом силаже.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ