НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

О пољочуварској служби

На основу Одлуке о заштити пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске слузбе на подручију града Ниша године формирана је Пољочуварска служба. На јавној набавци изабрано је  Предузеће „Respect legal“ Д.о.о. Секретаријат за пољопривреду је склопио Уговор са поменутим Предузећем  о обављању пољочуварских послова на период од три године и то у периоду од 15 марта до 15 новембра сваке године.  Пољочуварска служба града Ниша обавља послове заштите пољопривредног земљишта на територији 68 катастарских Општина. Послови Пољочуварске службе је да врше непосредну заштиту усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и заштиту пољских путева и канала. За све информације везано за рад Пољочуварске службе може се добити информација у  Секретеријату за пољопривреду. Секретаријат за пољопривреду као наручилац послова надлежна је за контролу рада Пољочуварске службе на територији града Ниша,  контакт телефон 018-505-692.

LEAVE A COMMENT