НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Ниш, 24. новембар

Слика 1.

Град Ниш и Управа за пољопривреду и развоје села  су још једном конкретном активношћу потврдили озиљност намере да аграр, као значајан развојни адут, подигну на виши ниво. Овог пута пољопривредницима и удружењима уручили су 95 уговора о коришћењу бесповратних подстицајних срестава за развој рурален економије, укупне вредности 24,6 милиона динара.

Срества су додељена на основу конкурса Фонда за развој пољопривреде у 2011. години, у следећим областима:

1.Унапређење повртарске производње;

2. Унапређење производње и прераде воћа и грожђа;

3. Диверзификација економских активности у руралним срединама;

4. Унапређење сточарске производње.

У последње три године може се уочити тренд пораста пољопривредне производње на подручју Града Ниша, који је у директној вези са доделом бесповратних средстава али и другим мерама које предузима Управа. У области повртарске производње значајно су повећане површине под модерним пластеницима. Воћари и виноградари су такође повећали своје засаде. У области сточарства заустављен је тренд опадања броја грла, који карактерише целу Србију, и значајно побољшан расни састав и брига о животињама.

Град Ниш и Управа за развој пољопривреде наставиће и убудуће да подстичу развој пољопривреде и села и тако допринесу бољем економском стању грађана.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ