25. маја 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Ради реализације расположивих средстава Управа за Пољопривреду и развој села расписује још један конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника.

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Градa Ниша за 2015. годину број 427-15/2015-03 од 30.03.2015. године и Решења о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике“  број 10-513/2015 од 01.04.2015. године

Управа за пољопривреду и развој села Града Ниша, расписује

К О Н К У Р С

за доделу подстицајних средстава

 за набавку пластеника

Преузмите пријаву: Пријава – Конкурсни образац за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника у току 2015. године

Преузмите решење: Решење – Критеријуми за набавку пластеника

Право коришћења подстицајних средстава имају физичка лица – носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са пребивалиштем и производњом на територији Града Ниша и са активним статусом, под условом да  немају захтев за исто улагање у другим јавним фондовима и да су испунили доспеле обавезе по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета Града Ниша.

Специфични критеријуми које корисници треба да испуњавају су обавеза инвестирањa у заштићени простор на површини од 0,04 hа до 0,20 hа (пластеник тунел са или без система за наводњавање и прихрану) или  полузаштићени  простор на површини  од 0,20 hа до 0,50 hа (пластеник са или без система за наводњавање и прихрану) и да је катастарска парцела, на којој се поставља пластеник у власништву подносиоца пријаве, члана газдинства или у закупу од подносиоца пријаве најраније до 2020. године, да се налази се на територији Града Ниша, да није оптерећена хипотеком  и  има адекватан довод воде.

Износ подстицајних средстава за набавку пластеника је  70 % од  износа инвестиције без ПДВ-а, а максимални износ по кориснику је до 350.000,00 динара.

Потребна документација и други услови за доделу и коришћење средстава дефинисани су Решењем о утврђивању критеријума за реализацију мере Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава за инвестицију „Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике“

Конкурсни образац и наведено Решење о утврђивању критеријума може се преузети у електронском облику преко сајта Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com или у Управи за пољопривреду и развој села, ул. Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурсни образац са пратећом документацијом потребно је доставити лично Управи за пољопривреду и развој села – улица Кеј Мике Палигорића 18а, 18000 Ниш.

Конкурс траје 30 дана од дана објављивања на сајту Управе за пољопривреду и развој села, www.niskoselo.com .

Све потребне информације можете добити у Управи за пољопривреду и развој села, улица Кеј Мике Палигорића 18а, или на телефон 018/505-699.

 

Број: 10- ________/2015

У Нишу, ________2015.

УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

                                                                                                                          Н А Ч Е Л Н И К

Саша Стоиљковић

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ