НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

            Град Ниш је, преко Управе за пољопривреду и развој села у току 2015.године, спроводио Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, којим је утврђена структура мера, односно намена и начин коришћења средстава намењених подстицају пољопривредне производње у 2015. години.

            Спроведено је и финансирано више мера, за које је укупно из буџета Града утрошено 34.117.594 динара.

            По речима Саше Стоиљковића, начелника Управе за пољопривреду и развој села, за нама је више него успешна година када је упитању подизање капацитета пољопривредне производње на територији Града Ниша.

            “Определили смо се за дугорачан и стратешки приступ, пре свега када је у питању развој воћарства на нашој територији, будући да карактеристике терена управо највише погодују овој грани пољопривреде. Протеклих година, засади воћа и винове лозе су десетковани разним болестима, тако да је наш крај, када је у питању воћарство био на рубу опстанка. Ангажовали смо све постојеће стручне и материјалне ресурсе и сигуран сам да ће наше активности које смо започели у 2015.години дати дугорочне резултате. Поред тога, радило се и по свим осталим програмима Управе за пољопривреду и развој села, тако да сматрам да и ми и пољопривредници имамо разлога да будемо задовољни са оним што смо учинили“.

Као најзначајнија током 2015.године, свакако је била мера подршке инвестицијама у физичка средства пољопривредних газдинстава. Циљ ове мере је био повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета производа, смањење трошкова производње, унапређење техничко-технолошке опремљености, одрживо управљање ресурсима и заштите животне средине, раст конкурентности уз прилагођавање захтевима домаћег и иностраног тржишта.

У циљу реализације ове мере, у току 2015. године расписани су следећи конкурси:

  • Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку/доделу садног материјала – сертификованог садног материјала
  • Конкурс за доделу подстицајних средстава занабавку уматичених стеоних јуница сименталске расе
  • Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку  оваца, коза и свиња
  • Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку пластеника
  • Конкурс за доделу подстицајних средстава за набавку механизације и опреме
  • Конкурс за за доделу подстицајних средстава за набавку  пчелињих друштава и опреме за пчеларство

Укупна одобрена средства у 2015. године  за  подршку инвестицијама  у физичка средства пољопривредних газдинстава износе 31.202.434 динара.

Набавка  односно додела сертификованог садног материјала субвенционисана је из буџета Града са 90% од вредности укупне инвестиције-набавке садног материјала.

153 корисника овог вида субвенционисања пољопривредне производње подигло је нове воћарске засаде на површини од око 130 хектара. Реализација ове мере, у коју је утрошено 16.965.544 динара из буџета Града, имала је за основни циљ омасовљење воћарске производње, и у томе се у потпуности успело.

По конкурсу за доделу подстицајних средстава за набавку уматичених стеоних јуница сименталске расе, 20 корисника је стекло право на подстицајна средства у вредности од  80 % од  износа инвестиције. На овај начин, сточни фонд је побољшан за 38 нових грла, а у ову сврху, Град Ниш је утрошио 7.555.636 динара.

 

Износ подстицајних средстава за набавку  оваца, коза и свиња је био  70 % од  износа инвестиције , и по овом конкурсу су корисници остварили  право на укупно 147.000 динара, од чега је набављено нових 17 грла.

Захваљујући подстицајним средсвима, на територији Града Ниша од 2015.године, постоји нових 8 пластеника, укупне површине 4038 м2. Власници ових пластеника, њих шесторо, остварили су право на субвенцију своје инвестиције у износу од 70 %, што у укупном износи  1.632.658 динара.

По основу конкурса за доделу подстицајних средстава за набавку механизације и опреме, који је подразумевао субвенционисање 50% износа инвестиције, 60 пољопривредника је обновило своју механизацију у области производње млека, меса, воћарства и осталих усева. Укупна средства која су по Програму из 2015. године била усмерена ка овој мери, износе 3.993.480 динара.

            Како територија коју чини Град Ниш има изванредне ресурсе за развој пчеларства, у 2015.години, велика пажња је посвећена управо овој грани пољопривредне производње. Тако је са 50% субвенционисана набавка нових пчелињих друштава и набавка опреме за пчеларство. Право на ову меру остварило је 17 пчелара а укупна утрошена средства износе 908.616 динара.

Мера регресирања премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње спроводи се већ неколико година и показала је  позитиван ефекат у смислу повећања броја корисника осигурања пољопривредне производње.  Износ регреса за премију осигурања износио је 70% вредности  премије осигурања, а максимални износ по кориснику је износио 60.000,00  динара. Одобрено је укупно 56 захтева, од којих за премију осигурања усева, плодова и вишегодишњих засада 42 захтева, а за регрес за премију осигурања  животиња 14 захтева.

Укупно утрошена средства за ову намену по Програму из 2015. године износе 1.300.000 динара.

Мера регресирања репродуктивног материјала (вештачког осемењавања) спроводи се у циљу поправљања расног састава говеда на територији града у циљу повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача. Регрес за  репродуктивни  материјал  износио је  2.000,00 динара по приплодном грлу за вештачка осемењавања извршена у периоду од 01.01. до 30.10. 2015. године.

У 2015. години, регресиран је репродуктивни  материјал за 429 грла, у коју сврху је утрошено 858.000,00 динара.

У току 2015. године, Управа за пољопривреду и развој села је вршила и суфинансирање камата за пољопривредне кредите са циљем да се пољопривредним газдинствима омогући лакши приступ кредитима код пословних банака. На овај начин створени су услови за нове инвестиције власника пољопривредних газдинстава, који су путем тих кредита могли да започну ,односно унапреде своју пољоприведну производњу.

Овом мером било је обухваћено 29 корисника. Средства Управе за пољопривреду и развој села која су утрошена у ову сврху износе 756.660 динара  а укупна ангажована кредитна средства пословних банака износе 5.447.181 динара.

“Плаћања су вршена по редоследу предавања захтева корисника и закључно са 31.12.2015.године, пољопривредним произвођачима је исплаћено 19 милиона и 528 хиљада динара а преостали износ од 14 милиона и 589 хиљада динара обезбеђен и исплаћен закључно са 25. мартом 2016. године, захваљујући разумевању проблема пољопривредних произвођача од стране Градоначелника и Заменика Градоначелника Града Ниша“, изјавио је начелник Управе, Саша Стоиљковић.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ