27. јануара 2022.
НИШ
ГУ НИШ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОЛИМ СЕЛО

Висока привредна делегација Кинеске амбасаде посетила је у петак 25.01.2013 године Град Ниш и са челницима града ресорно задуженим за пољопривреду одржала радни састанак на тему природних ресурса којима располаже Град Ниш и којe су могућности улагања кинеских привредника и компанија. На радном састанку су договорени даљи правци сарадње као и приоритети за даља улагања која се односе на подизање засада под воћем и виновом лозом, улагања у повртарску и сточарску производњу, улагања у системе за наводњавање као и изградња прерадних капацитета везаних за примарну пољопривредну производњу. Закључак радног састанка је да се на основу природних ресурса, положаја града Ниша, квалитета земљишта, бројности насељених места на сеоском подручју може организовати још боља примарна пољопривредна производња а самим тим и свеобухватни одрживи рурални развој.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ